اتحاد امنیتی ساحل تاسیس شد.

مالی، نیجر و بورکینافاسو در منطقه صحرای آفریقا یک اتحاد امنیتی تأسیس می کنند.

ترجمه مجله هفته

کشورهای غرب آفریقایی مالی، نیجر و بورکینافاسو یک پیمان دفاعی را امضا کردند. این سه کشور صحرایی می خواهند از یکدیگر در برابر تهدیدات احتمالی ناشی از شورش های مسلحانه یا حملات خارجی حمایت کنند. جامعه اقتصادی غرب آفریقا (ECOWAS) در ماه های اخیر بارها با حمله به نیجر تهدید کرده است.

مالی، نیجر و بورکینافاسو یک پیمان دفاعی را امضا کردند. این سه کشور صحرایی می خواهند از یکدیگر در برابر تهدیدات احتمالی ناشی از شورش های مسلحانه یا حملات خارجی حمایت کنند. این پیمان که روز شنبه امضا شد و همچنین به عنوان اتحادیه کشورهای صحرا شناخته می شود، کشورهای امضا کننده را ملزم می کند که در صورت حمله به یکی از کشورها، از یکدیگر حمایت کنند، حتی از نظر نظامی.

در این پیمان آمده است: «هر حمله ای به حاکمیت و تمامیت ارضی یکی یا چند طرف قرارداد به عنوان تجاوز علیه سایر طرف های قرارداد تلقی می شود». علاوه بر این، سه کشور متعهد می شوند که در صورت لزوم برای جلوگیری یا حل و فصل شورش های مسلحانه تلاش کنند.

آسیمی گویتا، رئیس جمهور و فرمانده نظامی مالی، در توییتر خود اعلام کرد: «امروز با روسای جمهور بوکینافاسو و نیجر «پیمان لیپتاگوما» برای تأسیس اتحادیه کشورهای صحرا را امضا کردم تا چارچوبی برای دفاع جمعی و کمک متقابل ایجاد شود».

همه این کشورهت به همراه چاد و موریتانی اعضای G5 Sahel بودند که در سال ۲۰۱۷ با حمایت فرانسه تأسیس شد تا با هدف مبارزه با گروه های مسلح مانند داعش، حضور نظامی فرانسه را در این کشورها توجیه کند.

از سال ۲۰۲۰ در همه این سه کشور، ارتش به قدرت رسیده است، آخرین بار در نیجر، جایی که سربازان در ماه ژوئیه محمد بازوم، رئیس جمهور سابق را که با غرب همکاری نزدیکی داشت، سرنگون کردند. جامعه اقتصادی غرب آفریقا (ECOWAS) به دلیل این کودتای ملیگرایانه با حمله به نیجر تهدید کرده بود، اما ECOWAS در هفته های اخیر تهدید های خود را کاهش داده است. روابط بین نیجر و قدرت استعماری سابق فرانسه، به ویژه پس از کودتای ماه ژوئیه، بدتر شده است. دولت فرانسه در حال حاضر در حال مذاکره با نیجر برای خروج منظم نیروهای فرانسوی از این کشور است.

Be the first to comment

پاسخی بگذارید