بررسی فعالیت‌های نظامی-بیولوژیکی آمریکا در اوکراین و دیگر کشورها – کریلوف – ا. م. شیری

بررسی فعالیت‌های نظامی-بیولوژیکی آمریکا در اوکراین و دیگر کشورها

ژنرال ایگور کریلوف (Igor Krilov)، فرمانده واحدهای دفاع در برابر تشعشات اتمی، شیمیایی و بیولوژیک نیروهای مسلح فدراسیون روسیه، ۶ سپتامبر ۲۰۲۳

ا. م. شیری

وزارت دفاع فدراسیون روسیه به تجزیه و تحلیل فعالیت‌های نظامی-بیولوژیکی ایالات متحده در خاک اوکراین و سایر کشورها ادامه می‌دهد.

دومین نشست کارگروه تقویت کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی و سمّی از ۸ تا ۱۷ اوت ۲۰۲۳ در ژنو برگزار گردید. این رویداد با هدف توسعۀ اقدامات مشخص و مؤثر برای تقویت رژیم کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی و سمّی برگزار شد.

در عینن حال، فدراسیون روسیه برای تضمین دسترسی برابر به فن‌آوری‌ها و دستاوردهای علمی در زمینۀ بیولوژیکی صحبت کرد و خواستار جلوگیری از اقدامات محدودکنندۀ یکجانبه در رابطه با کشورهای عضو کنوانسیون شد.

روسیه از سوی تعدادی از کشورها که شمار آن‌ها در متن واکنش رسانه‌های جهانی مانند نشریۀ «آمریکن گریتنس» آمریکا، «بیت شوت» انگلستان، «لا پرس» ایتالیا، «اخبار بانکی» یونان به انتشار اسناد مربوط به فعالیت‌های نظامی-بیولوژیکی ایالات متحده افزایش یافت، مورد حمایت قرار گرفت.

در گزارش سازمان‌های غیردولتی مانند اینترپل، سازمان بهداشت جهانی، سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، کمیتۀ قطعنامۀ شماره ۱۵۴۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد که وظایف آن‌ها به هیچوجه با موضوع و اهداف کنوانسیون مرتبط نیست، ایده‌های طرفدار غرب مبنی بر اختیاری بودن رژیم راستی‌آزمایی کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی و سمّی و امکان جایگزینی آن با سازوکار‌های غیراصلی مشهود بود.

هنگام بحث در مورد موضوع اجرای ملی کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی و سمّی، فدراسیون روسیه بار دیگر موضوع نقض مفاد کنوانسیون توسط رژیم کی‌یف و متولیان غربی آن را مطرح کرد. خاطرنشان شد که ایالات متحده و اوکراین تحقیقات بیولوژیکی- نظامی را به عنوان همکاری برای اهداف صلح‌آمیز تعریف می‌کنند و در پشت ماده ۱۰ کنوانسیون پنهان می‌شوند.

لازم به ذکر است که در جریان کار گروه تخصصی تقویت کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی و سمّی در ژنو، پنتاگون سند سیاستی «بازبینی سیاست دفاع بیولوژیکی» که اقدامات وزارت دفاع آمریکا در این زمینه را تا سال ۲۰۳۵ مشخص می‌کند، منتشر کرد.

سیاست تعریف شدۀ دولت آمریکا بر اساس استراتژی دفاع ملی این کشور، راهبرد امنیت بیولوژیکی ملی، طرح مقابله با تهدیدات بیولوژیکی و بهبود آمادگی برای همه‌گیری است.

اگرچه هدف اعلام شده از اجرای آن عبارت از «… جلوگیری از استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی و پاسخ به طغیان‌های طبیعی…» می‌باشد، این سند یک مبنای قانونی برای توسعۀ بیشتر نظامی-بیولوژیکی آمریکا و انجام تحقیقات در فراتر از قلمرو ملی خود ایجاد می‌کند.

به ویژه، شبکۀ خارجی آزمایشگاه‌های بیولوژیکی تحت کنترل آمریکا گسترش می‌یابد و برنامۀ «کاهش مشارکتی تهدید» که پیشتر از سوی دولت آمریکا بر کشورهای فضای پساشوروی تحمیل شده بود، ادامه می‌یابد.

دبورا روزنبلوم، معاون وزیر دفاع آمریکا در حوزۀ برنامه‌های امنیت هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی اظهار داشت: «… اکنون دفاع بیولوژیکی فقط در انحصار واحدهای تخصصی ارتش نیست…».

ماهیت نظامی-بیولوژیکی فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده را این واقعیت که شورای دفاع بیولوژیکی به ریاست ویلیام لا پلانت، معاون وزیر دفاع ایالات متحده اجرا می‌شود، نشان می‌دهد.

به طور کلی، تعداد ساختارهای اداری درگیر در اجرای تحقیقات بیولوژیکی در آمریکا تا حد قابل توجهی افزایش یافته است.

ما پیش از این در بارۀ ایجاد دفتر آمادگی برای بیماری همه‌گیر کاخ سفید، که توسط پل فردریش، سرلشکر نیروی هوایی آمریکا رهبری می‌شود، صحبت کرده‌ایم. اشاره داشتیم که کار این دفتر بر روی پاتوژن‌هایی که می‌توانند باعث ایجاد وضعیت اضطرار جهانی شوند، متمرکز خواهد بود.

همانطور که معلوم است، این تنها ساختاری نیست که توسط دولت آمریکا در سال ۲۰۲۳ برای سازماندهی تحقیقات با کاربرد دوگانه در خارج از قلمرو ملی خود ایجاد شده است. دفتر بهداشت جهانی و دیپلماسی وزارت امور خارجه در اول اوت تشکیل شد.

هدف رسمی فعالیت‌های آن «…همکاری بین‌المللی در زمینۀ پیشگیری، تشخیص و کنترل مؤثر بیماری‌های عفونی از جمله، ایدز…» عنوان شده است. در عمل، این دفتر مسئول توسعۀ سیاست و هماهنگی تلاش‌های واشینگتن برای ایجاد یک ساختار جهانی برای نظارت بر بیماری‌های عفونی و دستیابی آمریکا به جایگاه رهبری در این زمینه می‌باشد.

جان نکنگاسانگ، سفیر کبیر، که قبلاً به عنوان مدیر دفتر منطقه‌ای آفریقا در مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، در ساختاری که برای اجرای برنامه‌های بیولوژیکی- نظامی آمریکا فعالیت می‌کرد، به عنوان رئیس ساختار جدید منصوب شد.

توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که وزارت امور خارجه مرتباً بر عدم دخالت خود در فعالیت‌های بیولوژیکی تأکید می‌کند. زیرا، معتقد  است که این، عرصۀ اصلی فعالیت وزارت خارجه نیست.

این اسناد، مشارکت فعال وزارت خارجۀ آمریکا در برنامه‌های بیولوژیکی در قلمرو کشورهای خارجی و همچنین تمایل واشینگتن به مشارکت دادن اشخاص ثالث برای پنهان کردن مشتریان و اهداف در حال تحقیق را نشان می‌دهد.

توجه ویژه‌ای به کشورهای خاورمیانه- عراق، یمن، اردن، جنوب شرقی آسیا- اندونزی، فیلیپین و آفریقا- کنیا، مراکش و اوگاندا مبذول می‌شود. در پیشبرد برنامه‌های بیولوژیکی پیشنهادی وزارت امور خارجه، به نقش رئیس جمهور اوباما اشاره شده است.

در ضمن، لازم به ذکر است که اوکراین در اسناد برنامه‌ریزی جایگاه خاصی دارد و به عنوان یک منطقۀ جداگانه مشخص شده است.

به این ترتیب، واشنگتن به اقدامات اداری، مالی و دیپلماتیک برای تقویت کنترل جهانی آمریکا بر وضعیت بیولوژیکی دست می‌زند.

وسعت فعالیت‌های نظامی-بیولوژیکی و همکاری گستردۀ مجریان نه تنها با اسناد دریافتی، بلکه با اظهارات نمایندگان محافل سیاسی در خود آمریکا نیز تأئید می‌شود.

مایلم بر روی اظهارات رابرت کندی جونیور، نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا، تمرکز کنم. کندی در مصاحبه با تاکر کارلسون آمریکایی، مجری تلویزیون به تفصیل در مورد رویدادهای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و امضای قانون به اصطلاح میهن‌پرستی پس از آن صحبت کرد. به گفتۀ این سیاستمدار آمریکایی این حوادث «… به از سرگیری مسابقۀ تسلیحاتی، اما با کاربرد سلاح‌های بیولوژیکی منجر شد،… و پنتاگون مبالغ هنگفتی برای توسعۀ آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد…».

نامزد ریاست جمهوری آمریکا به تفصیل دربارۀ پیامدهای قانونی تصویب منشور میهن‌پرستی صحبت کرد و در ادامه گفت: «به ویژه اینکه از سال ۲۰۰۱، هر مقامی که قانون استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی را نقض کند، اگرچه قانون فدرال ایالات متحده برای این جرم بالاترین مجازات را در نظر گرفته است، قابل تعقیب نیست. این ماده به عنوان کلاه شرعی در معاهدات بین‌المللی که توسط کنگره ایالات متحده تصویب شده است، استفاده می‌شود».

مایل به یادآوری هستم، که در سال ۲۰۰۱ بود که آمریکا کار بر روی یک پروتکل الزام‌آور قانونی برای کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی و سمّی را مسدود کرد و در نتیجه، امکان کنترل بین‌المللی تحقیقات بیولوژیکی نظامی خود را کاملاً از میان برداشت.

اظهارات این سیاستمدار آمریکایی در مورد عملکرد آزمایشگاه‌های بیولوژیکی تحت کنترل پنتاگون در خاک اوکراین شایسته توجه ویژه است. او می‌گوید: «… ما یکسری آزمایشگاه‌های بیولوژیکی در اوکراین داریم که از آن‌ها برای توسعۀ سلاح‌های بیولوژیکی استفاده می‌کنیم و این سلاح‌های بیولوژیکی از انواع مختلف سویه‌های جدید پرورش‌یافتۀ مصنوعی و همچنین، فن‌آوری‌های کریسپر و روش‌های مهندسی ژنتیک که در دسترس نسل‌های قبلی نبود، استفاده می‌کنند».

چنین اظهاراتی تأییدی است بر فعالیت‌های غیرقانونی نظامی-بیولوژیکی ایالات متحده که به ارزیابی قانونی نیاز دارد تا پس از آن تحقیقات مستقل انجام ‌شود.

در طی این مصاحبه معلوم شد که حدود ۳۶ هزار نفر برای اجرای برنامۀ سلاح‌های بیولوژیکی ایالات متحده فعالیت می‌کند. این در حالی است که فهرست آزمایشگاه‌های با سطوح ایزولۀ بی‌اس‌ال-۳ و بی‌اس‌ال-۴ که ​​در آن‌ها چنین تحقیقاتی به عمل می‌آید، از مردم پنهان شده است. ظاهرا خود دولت آمریکا از تعداد دقیق آزمایشگاه‌های بیولوژیکی اطلاع ندارد.

در مارس ۲۰۲۳، در شهر ریدلی، کالیفرنیا، یک آزمایشگاه «مخفی» حاوی میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا در محوطۀ یک ساختمان صنعتی متروکه کشف شد. این آزمایشگاه شامل حدود ۳۰ یخچال و فریزر مجهز به دستگاه تنظیم حرارت و تجهیزات لازم برای کشت میکروارگانیسم‌ها بود.

در حدود هزار حیوان آزمایشگاهی تراریخته و حدود هشتصد نمونه مواد بیولوژیکی در محوطۀ آزمایشگاه پیدا شد. در نتیجۀ تجزیه و تحلیل مراکز کنترل و پیشگیری از عفونت، حداقل بیست عامل بیماری‌زا، از جمله، نمونه‌های کووید-۱۹، ایدز و هپاتیت مشخص شد.

تحقیقات به عمل آمده نشان داد که این آزمایشگاه از اکتبر ۲۰۲۲ با نقض فاحش اصول اولیۀ امنیت بیولوژیکی فعالیت می‌کرده است. به عنوان مثال، حیوانات آزمایشگاهی در شرایط نامناسبی که به مرگ آنها منجر می‌شد، نگهداری می‌شدند. مواد بیولوژیکی شامل نمونه‌های خون، بافت و سرم، بدون رعایت الزامات معیارهای بهداشتی دور ریخته شد. در ضمن، مالک واقعی آزمایشگاه هرگز شناسایی نشد و اهداف واقعی فعالیت‌های آن مکتوم ماند.

لازم به ذکر است که این، فقط یک مورد استثنایی نیست که عدم کنترل مناسب بر تحقیقات با کاربردی دوگانه را تأئید کند. ما قبلاً به گزارشی از دفتر بازرس کل وزارت بهداشت آمریکا و همچنین گزارشی از شورای مشورتی ملی دفاع بیولوژیکی اشاره کردیم. این اسناد عدم تمایل مقامات نظارتی آمریکا برای نظارت بر تحقیقات بالقوه مشمول کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی و سمّی را تأئید می‌کند.

با توجه به اینکه آمریکا قادر به کنترل مواد بیولوژیکی خود نیست، فعالیت‌های آزمایشگاه‌های آمریکایی در سراسر جهان منبع دائمی خطرات بیولوژیکی، قبل از همه، برای جمعیت کشورهای مستقر در آن‌ها هستند. نمونۀ آن اوکراین است که در قلمرو آن ده‌ها تأسیسات خارج از کنترل بین‌المللی وجود دارد.

وزارت دفاع فدراسیون روسیه به مطالعۀ فعالیت‌های نظامی-بیولوژیکی ایالات متحدۀ آمریکا ادامه خواهد داد.

منبع: در اینجا

۲۰ شهریور-سنبله ۱۴۰۲

Be the first to comment

پاسخی بگذارید