نمایشگاه آزوف در میلانترجمه مجله هفته

کنسول روسیه به سالا می نویسد: “ستیزه جویان گردان قهرمان نیستند، بلکه قاتلان وحشی هستند.”


شهردار محترم
اجازه دهید با یک موضوع مهم مزاحم شما شوم.

از شنیدن این خبر متاسف شدم که شهرداری میلان تصمیم به حمایت مالی از نمایشگاه عکاسی “چشم ماریوپل – نگاهی به چشمان مدافعان ماریوپل” گرفته است و مجوز نصب آن در Via Dante و موزه Risorgimento را صادر کرده است.

با توجه به اینکه بدون حمایت مقامات شهرداری سازماندهی چنین رویدادی غیرممکن خواهد بود، می‌خواهم عمیق‌ترین خشم خود را از تصمیم شهرداری برای دادن فضا و امکان به واحد نظامی اوکراینی “آزوف” که به دلیل نه فقط قتل عام‌های که در سال ۲۰۱۸ ماریوپول، اما در سراسر منطقه دونباس مرتکب شده‌اند شناخته می‌شوند، ابراز کنم. من تأکید می کنم که برای مردم محلی که جنایات جنگی را دست اول تجربه کرده اند، ستیزه جویان گردان قهرمان نیستند، بلکه قاتلان وحشی هستند.

این روزها صحبت از صلح در اوکراین زیاد است. به نظر می رسد که کلان شهر میلان، یکی از مهم ترین مراکز فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اروپا، زمینه را برای تاریک ترین نیروهای منشأ نازی-فاشیستی فراهم می کند. آنهم در این روزها که ساکنان دونباس ۸۰ سال رهایی از اشغال فاشیستی آلمان نازی و فاشیستهای باندرا را در ۸ سپتامبر ۱۹۴۳ بزرگ میدارند.

آقای شهردار عزیز، من در نقش کنسول ملتم در میلان همیشه در خدمت شما هستم.
با احترام
دیمیتری شوتودین کنسول کل فدراسیون روسیه در میلان

Be the first to comment

پاسخی بگذارید