بورکینافاسو-مالی-نیجر یک پیمان ضد اکوواس ایجاد میکنند.بورکینافاسو-مالی-نیجر: به زودی یک دبیرخانه سه جانبه مشترک برای هماهنگی اقدامات سه کشور برای مقابله با چالش های مشترک ایجاد میکنند.

نیامی، خبرگزاری نیجر – در ۲۴ اوت در یک سفر کاری به نیجر، یک هیئت وزیران متشکل از وزرای امور خارجه بورکینافاسو و مالی، یک بیانیه مشترک امضا شده توسط سه کشور را منتشر کردند.آنها قصد دارند یک دبیرخانه مشترک سه جانبه برای هماهنگی اقدامات این سه کشور برای مقابله با چالش های مشترک ایجاد کنند.

این سه کشور تصمیم گرفته اند چارچوبی برای مشاوره ایجاد کنند که به آنها اجازه می دهد اقدامات خود را هماهنگ کنند تا با شرایط و چالش های متعددی که در معرض آن قرار دارند روبرو شوند.

با این حال، این چارچوب مشاوره برای کشورهایی که مایل به شرکت در این پویایی به منظور پاسخگویی به نگرانی ها و نیازهای مردم خود از نظر صلح، امنیت و توسعه اقتصادی و پولی هستند، باز است.

آنها می گویند این یک «دبیرخانه مشترک» خواهد بود که ماموریت اساسی ان هماهنگی اقدامات سه کشور در زمینه های مبارزه با تروریسم، افراط گرایی خشونت آمیز است که این سه کشور و اقتصاد و سیاست آنها را آزار می دهد، هدف نهایی “تقویت و تقویت همکاری بین سه کشور و رسیدگی به انتظارات مشروع مردم خواهد بود. که خواستار حاکمیت کامل، استقلال، صلح، امنیت و توسعه را دارند.
این سه هیئت همچنین گفتند که آنها از نیاز به تقویت همکاری های سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی بین سه کشور متقاعد شده اند و توافق کردند که مبادلات متقابل را در همه سطوح، به ویژه از طریق برگزاری منظم کمیسیون های همکاری سه جانبه، افزایش دهند.

به همین دلیل است که آنها متعهد شده اند “اقدامات خود را در جهت گرفتن تصمیمات مستقل مربوط به کشورهای خود را از طریق مشارکت های باز که به برابری و حاکمیت احترام می گذارند که روابط بین کشورها را تقویت می کند، هماهنگ کنند.”

بنابراین، از نظر امنیتی، بورکینافاسو، مالی و نیجر اکنون قصد دارند به تلاش های خود در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی خشونت امیز در کشورهای خود، به ویژه در منطقه مرزهای خود دامن بزنند.

برای این منظور، آنها بر “نیاز به تقویت مکانیسم های همکاری، تبادل اطلاعات و عملیات مشترک، با توجه به موثرتر بودن در برابر اقدامات گروه های تروریستی” تاکید کردند و توافق کردند که “به یکدیگر امکانات کمک متقابل در زمینه دفاع و امنیت در صورت تجاوز یا حملات تروریستی اعطا کنند.”.

لازم به یاداوری است که از زمان کودتای ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۳ و تحریم های اکوواس که پس از آن صورت گرفت، مقامات جدید نیجر از حمایت همتایان خود در بورکینافاسو و مالی برخوردار شده اند.

AS / ANP 0188 اوت 2023