ایران به عضویت بریکس پذیرفته شد.

ایران به عضویت بریکس پذیرفته شد.

بریکس در سال ۲۰۲۴ شامل شش کشور جدید می شود.

ترجمه مجله هفته

سیریل راماپوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفت: ما در مورد آرژانتین، مصر، ایران، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اتیوپی به توافق رسیدیم.

به گزارش خبرگزاری تاس از ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی، آرژانتین، مصر، ایران، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اتیوپی از اول ژانویه ۲۰۲۴ به بریکس خواهند پیوست. این را سیریل راماپوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از پانزدهمین نشست بریکس بیان کرد.
ما تصمیم گرفتیم از جمهوری آرژانتین، جمهوری عربی مصر، جمهوری فدرال دموکراتیک اتیوپی، جمهوری اسلامی ایران، پادشاهی عربستان سعودی و امارات متحده عربی دعوت کنیم تا به اعضای کامل بریکس تبدیل شوند. رهبر آفریقای جنوبی گفت: عضویت از اول ژانویه ۲۰۲۴ اجرایی خواهد شد.

راماپوس گفت که بریکس تنها به یک مرحله توسعه محدود نخواهد شد.

وی گفت: «پنج کشور بریکس در مورد دستورالعمل ها، استانداردها، معیارها و رویه های روند گسترش بریکس به توافق رسیده اند. ما در مرحله اول روند توسعه و به دنبال آن مراحل دیگر گسترش اتحادیه به توافق رسیده اند. »