الجزایر: حمله فرانسه به نیجر قریب الوقوع است!الجزایر از دادن اجازه به فرانسه برای عبور از حریم هوایی خود با هدف حمله به نیجر خودداری کرد.

مدت کوتاهی پس از آنکه فرانسه آمادگی خود را برای انجام تهدیدات خود علیه نظامیان در نیجر اعلام کرد، الجزایر از اجازه دادن به فرانسه برای عبور از حریم هوایی خود خودداری کرد و مراکش با این درخواست موافقت کرد.

به گزارش رادیو الجزایر، الجزایر از دادن اجازه به فرانسه برای عبور از حریم هوایی الجزایر برای انجام حمله قریب الوقوع فرانسه به نیجر خودداری کرده است.

این در حالی است که فرانسه آماده است تا تهدیدات خود را علیه شورای نظامی نیجر در ارتباط با مداخله نظامی در صورت آزاد نکردن رئیس جمهور محمد بازوم انجام دهد.

رادیو عمومی الجزایر به نقل از منابعی که آن را تایید شده و قابل اعتماد توصیف کرد، گفت که مداخله نظامی قریب الوقوع است و ترتیبات نظامی آماده است.

این رادیو به نقل از یک منبع آگاه افزود که الجزایر که همیشه مخالف استفاده از زور بوده است، به درخواست فرانسه برای عبور از حریم هوایی الجزایر برای حمله به نیجر پاسخ رد داد و پاسخ ما قاطع و روشن بود.

در مواجهه با امتناع الجزایر، فرانسه از مراکش خواست تا به هواپیماهای نظامی خود اجازه عبور از حریم هوایی خود را دهد، رباط با خواسته فرانسه موافقت کرد.

روز دوشنبه، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) پیشنهاد شورای نظامی نیجر را رد کرد که یک دوره انتقالی در این کشور را برای سه سال تعیین می کند.

شنبه گذشته، عبدالرحمان چیانی، رئیس شورای نظامی نیجر، پیشنهادی را برای تعیین یک دوره انتقالی سه ساله در نیجر پیشنهاد کرد. او تاکید کرد که هرگونه حمله به نیجر “پیک نیک نخواهد بود” و هشدار داد که هرگونه مداخله نظامی در نیجر را ما به عنوان ” اشغال در نظر خواهیم گرفت.”

پیش از این، عبدالفتاح موسی، کمیسر امور سیاسی، صلح و امنیت اکواس، عصر جمعه گفت که تصمیم گیری در مورد مداخله نظامی در نیجر گرفته شده است، اما “ما آن را اعلام نخواهیم کرد.”

افسران نظامی نیجریه در ۲۶ ژوئیه محمد بازوم را به اتهام فساد، همدستی با غرب و بی تفاوتی به فقر برکنار کردند و درخواست های سازمان ملل متحد، کشورهای غربی و جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) برای بازگرداندن او را رد کردند.