در انتظار دستور: کشورهای اکواس آماده مداخله در نیجر هستند.رئیس ستاد غنا، معاون دریاسالار ست اماما، از رئیس ستاد ساحل عاج لاسینا دامبیا در جلسه فوق العاده ستاد دفاعی جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) در اکرا، غنا، در 17 اوت 2023 استقبال می کند.
به گفته این سازمان، جامعه کشورهای غرب افریقا آماده مداخله نظامی در نیجر است.
عبدالفتاو موسیه، رئیس کمیسیون اکواس، دیروز پس از نشست در اکرا، پایتخت غنا، اعلام کرد که اکواس در یک گفتگوی بی پایان شرکت نخواهد کرد. هدف این است که نظم قانون اساسی در کوتاه ترین زمان ممکن برقرار شود.

زمانی که مداخله انجام خواهد شد اعلام نخواهد شد. رؤسای نظامی کشورهای اکواس پیش از این دو روز را صرف بحث در مورد چگونگی اقدام پس از کودتای نظامی در نیجر کرده بودند. اکواس از 15 کشور غرب افریقا از جمله خود نیجر تشکیل شده است. اکواس تاکنون تاکید کرده است که میخواهد هر کاری که میتواند برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک انجام دهد. موسیه گفت:
«اجازه ندهید کسی شک کند که نیروهای شجاع غرب آفریقا، هم نظامی و هم غیرنظامی، اماده پاسخگویی به ندای وظیفه هستند.»
اکواس نیز مانند اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواستار ازادی فوری محمد بازوم، رئیس جمهور مشروع نیجر است که از زمان کودتا در بازداشت خانگی بوده است. با این حال، کودتاگران نظامی روز یکشنبه اعلام کرد که می خواهند بازوم را به اتهام خیانت به منافع ملی محاکمه کنند.

همه کشورهای اکواس طرفدار مداخله نیستند

اکواس با خشم واکنش نشان داد و اعلام کرد که این یک تحریک از سوی رهبران کودتا است که با اراده برای حل مسالمت آمیز بحران در تضاد است. بر این اساس، جلسه فرماندهان نظامی اکنون هدف اماده شدن برای یک عملیات نظامی بود.

اما همه اعضای بلوک با مداخله احتمالی موافق نیستند. چاد و گینه علیه تحریم ها علیه نیجر و اقدام نظامی سخن گفته اند. دولت های نظامی در بورکینافاسو و مالی اعلام کردند که هرگونه اقدام نظامی علیه نیجر را اعلام جنگ علیه خود می دانند.

نیجر به نوبه خود اکواس را متهم کرده است که به عنوان نماینده فرانسه، حاکم استعماری سابق این کشور عمل می کند. موسیه مانند اربابانش در غرب در سخنرانی روز جمعه خود تاکید کرد که این بلوک یک سازمان مبتنی بر قوانین است که اماده مداخله به تنهایی یا با حمایت دیگر شرکای طرفدار دموکراسی است.

معادن اورانیوم نیجر مقدار قابل توجهی سوخت برای راکتورهای هسته ای فرانسه فراهم می کند. پاریس ۱۵۰۰ سرباز مستقر در این کشور دارد که طبق اراده دولت جدید در نیامی خارج خواهند شد. آمریکا هزار سرباز دیگر در این کشور دارد که آنها نیز نامطلوب اعلام شده‌اند. انها برای مبارزه با گروه های مختلف تروریستی و شورشی که پس از “تغییر رژیم” ناتو در لیبی در سال ۲۰۱۱ در ساحل ظهور کردند، مورد استفاده قرار گرفتند.

در سال های اخیر، دولت های نظامی در مالی و بورکینافاسو تمام نیروهای غربی را خارج کرده و به جای ان به گروه واگنر روسیه برای سرویس های امنیتی روی آورده اند.