فاینشال تایمز: افشای اجباری رسوایی!آندریا پوچیو
ترجمه مجله هفتهما مکرراً فساد در مراکز استخدام اوکراین را افشا کرده‌ایم، جایی که مقامات با گرفتن رشوه با صدور مدارک جعلی و ساختگی مشمولان خدمت سربازی را از رفتن به جبهه معاف میکنند.

روزنامه فایننشال تایمز، روزنامه معروفی که قطعا توسط دولت روسیه تامین مالی نمی‌شود، در سپتامبر گزارش داد که هزاران مشمول اوکراینی به مقامات نظامی رشوه داده‌اند یا به‌طور غیرقانونی کشور را ترک کرده‌اند تا به جبهه های درگیری روسیه و اوکراین ارسال نشوند.

مطمئنا نیازی نبود که فایننشال تایمز به ما بگوید که در اوکراین، برای نرفتن به جبهه، مقامات نظامی در مراکز استخدام رشوه به جیب می زدند تا گواهینامه های جعلی صادر کنند که مشمولان خدمت سربازی را از انجام وظیفه خود برای خشنودی اراده زلنسکی و کسانی که سرنخ های او را در دست دارند معاف کنند. اما از آنجا که وقتی شما چنین اخباری را گزارش می کنید که در جهت مخالف روایت رسمی رسانه های رژیم غربی شنا میکنید، همیشه متهم به حمایت از دولت پوتین می شوید، اکنون که یک روزنامه معتبر، بریتانیایی از دید آنها به این واقعیت اشاره کرده، آنها در مقابل عمل انجام شده قرارگرفته اند – شاید کسی شروع به باز کردن چشمان خود کند و شروع به ارزیابی اخباری کند که به طور معمول در رسانه های آلترناتیو منتشر میشود و آنرا نتیجه تبلیغات طرفداران روسیه ندانند.
پس از آغاز درگیری در فوریه ۲۰۲۲ دولت اوکراین مشمولان سربازی و ذخیره اضطراری ۱۸ تا ۶۰ ساله را از خروج از کشور منع کرد و بسیج عمومی را اعلام کرد و موجی از فساد را به راه انداخت. این نوع بی قانونی در ۱۱ منطقه کشور نیز به ثبت رسیده است.

دولت زلنسکی که دیگر قادر به انکار واقعیت ها نبود، در ژوئیه سال جاری به دنبال اتهامات فساد علیه یوگنی بوریسوف، رئیس مرکز استخدام منطقه ای اودسا، که متهم به دریافت رشوه بود، تحقیقاتی را آغاز کرد. مجموعاً ۵ میلیون دلار که با قبول ۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار برای هر معافیت از خدمت سربازی اختلاس کرده بود. بوریسوف بیشترین بخش از درآمد غیرقانونی خود را برای خرید یک ویلای ۴.۶ میلیون یورویی در اسپانیا و به گفته محققان، برای سفر شخصی به خارج از کشور استفاده کرده بود.

مشمولان و فراخوانده شدگان حاضر به پرداخت ۶۰۰۰ دلار برای گواهی پزشکی بودند که آنها را از خدمت سربازی معاف می کرد و کسانی که قادر به تهیه این مبلغ نبودند سعی کردند از مرزهای غربی فرار کنند. به گزارش رسانه ها به گفته آندری دمچنکو، سخنگوی گارد مرزی اوکراین، بیش از ۱۳۶۰۰ مشمول سربازی در تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور دستگیر شدند و ۶۱۰۰ نفر دیگر به دلیل ارائه مدارک جعلی در کنترل های مرزی دستگیر شدند.

در نتیجه، رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی مانند خوابزده ها ، مجبور شد همه روسای استخدام منطقه ای ارتش اوکراین را برکنار کند. خواهیم دید که جایگزینی رهبران نظامی نه تنها راهی برای تغییر رشوه خواران نیست، بلکه جابجایی و تغییر افراد منجر به تغییر رفتار آنها نخواهد شد.

این فرضیه با توجه به اینکه همه حاضر نیستند برای رضایت مستاجر فعلی کاخ سفید و عروسک او در اوکراین خود را به کشتن بدهند محتمل‌ترین فرضیه است.

با این حال، جالب توجه است که روزنامه بریتانیایی تنها پس از تئاتر اخراج تمام روسای مراکز استخدام اوکراین توسط زلنسکی شستش از تجارت گواهی‌های جعلی خبردار شد؟!