انگلیس مزدوران خرابکار اوکراینی را به آفریقا میفرستد.

رسانه ها: ام آی سیکس نیروهای ویژه اوکراینی را برای خرابکاری در آفریقا آماده می کند

ترجمه مجله هفتهآژانس اطلاعات خارجی لندن MI6ام آی سیکس یک واحد ویژه از جنگنده های اوکراینی را برای خرابکاری در آفریقا آموزش داده است. این را ریانووستی با استناد به یک منبع خود گزارش داده است. این واحد برای جلوگیری از همکاری بین کشورهای آفریقایی و روسیه در نظر گرفته شده است.

قرار است یک واحد خرابکاری و اخلال متشکل از جنگنده‌های ملی‌گرا اوکراینی که توسط سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا MI6 آموزش دیده‌اند، به آفریقا فرستاده شود تا همکاری بین کشورهای آفریقایی و روسیه را تضعیف کند. این را خبرگزاری روسی ریانووستی روز چهارشنبه به نقل از یک منبع از محافل نظامی- دیپلماتیک گزارش داد. این رسانه به نقل از مخاطب خود چنین می گوید:

«بر اساس اطلاعات تایید شده توسط چندین منبع، سرویس اطلاعاتی بریتانیا MI6 یک واحد خرابکاری و اخلال متشکل از جنگجویان گروه‌های ملی‌گرا و نئونازی اوکراین تشکیل داده است و در حال آماده شدن برای استقرار آنها در قاره جنوبی برای مقابله با همکاری بین کشورهای آفریقایی و روسیه است.»

بر اساس این گزارش، در ماه ژوئیه، به درخواست لندن، مقامات کی یف به سرویس اطلاعاتی داخلی SBU، سرویس اطلاعاتی نظامی GUR و وزارت دفاع دستور دادند تا بیشترین کمک ممکن و سریع را به نمایندگان MI6 و همچنین نیروهای ویژه بریتانیا SAS (سرویس هوایی ویژه) در انتخاب ۱۰۰ جنگجو از واحدهای ملی گرای اوکراین با تجربه جنگی قابل توجهی در جبهه ارائه دهند.

گفته می شود که وظیفه نیروهای ویژه اوکراین انجام اقدامات خرابکارانه در تأسیسات زیرساختی در کشورهای آفریقایی و همچنین کشتن رهبران آفریقایی است از دوستان شرق و حاضر به همکاری با روسیه هستند. این گروه خرابکار توسط ویتالی پراشوک، یک افسر سرویس اطلاعاتی نظامی اوکراین که تجربه “خرابکاری های موفقیت آمیز” را دارد و گفته می شود در عملیات MI6 در زیمبابوه شرکت داشته است، رهبری می شود.

منبع ریانووستی در ادامه گزارش می دهد که خروج شبه نظامیان برای نیمه دوم اوت برنامه ریزی شده است. یک کشتی غیرنظامی اجاره شده قرار است این واحد را از بندر اسماعیل اوکراین به شهر اومدورمان سودان برساند.