نیجر-کودتای نظامی و توازن قوا در ساحل – گریگوری‌یف – ا. م. شیری

نیجر-کودتای نظامی و توازن قوا در ساحل

الکساندر گریگوری‌یف (ALEXANDER GRIGORIEV)

ا. م. شیری

آیا این کشور آفریقایی سبد نان اورانیوم فرانسه باقی می‌ماند؟

‌ در شامگاه ۲۶ ژوئیه، گروهی از افسران نیروهای مسلح کشور آفریقایی نیجر به رهبری سرهنگ آمادو آمدرمان، برکناری رئیس جمهور محمد بازوم، بسته شدن مرزها، تعلیق قانون اساسی و انحلال دولت را اعلام کردند. دو روز بعد، در ۲۸ ژوئیه، کودتاچیان به رهبری ژنرال عبدالرحمان چیانی، فرمانده گارد ریاست جمهوری، که رئیس جمهور را همچنان در اقامتگاه خود نگه می‌دارند، از تشکیل «شورای ملی نجات میهن» خبر دادند. خود بازوم که به داشتن روابط نزدیک با فرانسه و آمریکا شناخته می‌شود و شش ماه پیش از آن با بلینکن، وزیر امور خارجۀ آمریکا در نیامی (پایتخت نیجر) دیدار کرده بود، از ترک داوطلبانۀ قدرت امتناع می‌کند

.