انگشت اتهام بسوی ایتالیا و اروپا!تلفات بیشتر در دریای مدیترانه: ۴۱ قربانی دیگر. چند نفر از پناهجویانی که توسط دریا بلعیده شده‌اند می توانستند بدون مزاحمت کشتی های غیر دولتی نجات پیدا کنند؟


چهل و یک مهاجر، از جمله سه کودک، جان باختند. چهار – سه مرد و یک زن که اصالتا اهل ساحل عاج و گینه کوناکری هستند – تنها بازماندگان کشتی غرق شده ای هستند که توانستند خود را به لامپدوزا برسند.
آنسا این خبر را گزارش می دهد و می گوید که ۱۸ تونسی دیگر هم مدتی بعد وارد شدند و توسط Guardia di Finanza متوقف شدند. کشتی‌های غرق‌شده در آب‌های زووارا در لیبی توسط کشتی فله‌بر ریمونا با پرچم مالت نجات یافتند. به گزارش Tg1، امدادرسانی به ۱۰۰ نفر دیگر در همین مسیر در حال انجام است.

طبق گزارش IOM، حداقل ۲۰ هزار مهاجر در دریای مدیترانه غرق شده اند، منابع دیگر از ۴۰ هزار نفر صحبت می کنند.
پروژه مهاجران گمشده IOM تخمین می زند که تنها بیش از ۱۸۰۰ نفر در مسیر مدیترانه مرکزی کشته یا مفقود شده اند.

Save می نویسد: “این غیرقابل قبول است و تا حد زیادی قابل اجتناب است: ایتالیا و اروپا باید مسئولیت ایجاد یک سیستم جستجو و نجات هماهنگ و ساختاریافته در دریا برای نجات جان مردم و باز کردن کانال های ایمن و قانونی ورود را بر عهده بگیرند.

“شهردار سابق جزایر Pelagie، Giusi Nicolini، انگشت خود را به سوی دولت نشانه می‌رود: “من نمی‌دانم که بدون سرکوب و ایجاد مزاحمت برای کشتی‌های نجات سازمان‌های غیردولتی چند نفر از این انسانها را میتوانستیم نجات بدهیم.”

در هفت ماه اول سال ۲۰۲۳، ۸۹۱۸۰ مهاجر وارد ایتالیا شدند. اگر آن را با ورودی های سال های گذشته مقایسه کنید، عدد بسیار بالایی است: در هفت ماهه اول سال ۲۰۳۲ کمتر از نیمی از مهاجران به کشور ما یعنی ۴۱۴۳۵ نفر وارد شدند، در حالی که در سال ۲۰۲۱ این تعداد ۲۹۱۴۱ نفر بود که تعداد آنها در حال افزایش است و اکنون سه برابر شده است. (علت اصلی کمتر بودن مهاجرت در سالهای گذشته اپیدمی کرونا بود – مترجم)

در ماه آگوست، تا ۸ آگوست، ورودی ۴۵۲۶ نفر ثبت شده: کمی کمتر از نیمی از تعداد کل سال ۲۰۲۱ (۱۰۲۶۹)، در حالی که در سال ۲۰۲۲، ۱۶۸۲۲ نفر بود. تعداد کل مهاجران وارد شده در سال ۲۰۲۱ به ۶۷۴۷۷ نفر رسیده است که در هفت ماهه اول سال جاری بسیار بیشتر شده است. در مجموع ۱۰۵۱۳۱ نفر در سال ۲۰۲۲ شمارش شد، این رقم احتمالاً در اوایل سپتامبر به دست خواهد آمد.
بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده، مهاجران عمدتاً از گینه و ساحل عاج آمده‌اند. تونس، بنگلادش و پاکستان پس از آن قرار دارند. کشورهای سوریه، کامرون و مالی در فاصله بیشتری قرار دارند. در مورد سن، تعداد زیادی از افراد زیر سن قانونی بدون همراه وجود دارد.
ایرینا اسمیرنوا