مردم نیجر مانع دیدار نمایندگان اکواس با دولت کودتا شدند.

به خاطر مخالفت و خشم مردم شورای نظامی نیجر از پذیرش اکواس امتناع کرد.

ترجمه مجله هفته

حکومت نظامی نیجر از پذیرش هیئتی از جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) به دلیل نارضایتی مردم نیجریه از تحریم های اعمال شده توسط این سازمان خودداری می کند.
شورای نظامی نیجر روز سه شنبه از پذیرش هیئتی از جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس)، اتحادیه آفریقا و سازمان ملل متحد پس از بسیج نیروی ۲۵ هزار پرسنل نظامی اکواس برای مداخله احتمالی در نیجر خودداری کرد.

شورای نظامی به هیئت اکواس گفت که در حال حاضر به دلایل “امنیتی” نمی تواند وارد نیجر شود.

در نامه وزارت امور خارجه نیجریه به نماینده اکواس در نیامی آمده است: “زمینه فعلی اعتراض و خشم مردم پس از تحریم های اعمال شده توسط اکواس اجازه نمی دهد که این هیئت در یک فضای آرام و امن پذیرفته شود.”

رسانه های فرانسوی به نقل از مقامات نیجریه گزارش دادند که امروز رؤسای ستاد جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا (اکواس) موافقت کردند که نیرویی متشکل از ۲۵ هزار پرسنل نظامی را برای مداخله احتمالی در نیجر بسیج کنند.

همزمان با اعلام بسیج افریقا از مداخله نظامی احتمالی در نیجر، رهبران کودتا انتصاب علی مهمان لامین زین، اقتصاددان و وزیر دارایی سابق را به عنوان نخست وزیر این کشور پس از برکناری رئیس جمهور محمد بازوم به دلیل اجازه دخالت خارجی در این کشور اعلام کردند.

در ان زمان، رهبران شورای نظامی، دولت فرانسه را به تمایل به مداخله نظامی برای بازگرداندن رئیس جمهور برکنار شده و وفادار به غرب، بازوم به قدرت متهم کردند و لغو تعدادی از توافقنامه های همکاری نظامی با پاریس را اعلام کردند و علاوه بر پایان دادن به ماموریت های سفرای این کشور در فرانسه، ایالات متحده، نیجریه و توگو.

مالی و بورکینافاسو به نوبه خود تاکید کردند که هرگونه مداخله در نیجر معادل اعلام جنگ علیه انها خواهد بود و اعلام شد که یک هیئت مشترک از دو کشور به عنوان ابراز همبستگی با نیجر به نیجر رفته است.

وضعیت در این کشور آفریقایی نگرانی هایی را در مورد آینده این کشور و منطقه ایجاد می کند، در حالی که نیجر به دلیل تهدید گروه های مسلح رو به رشد در منطقه ساحل با چالش های امنیتی فزاینده ای مواجه است و غرب، به ویژه فرانسه و ایالات متحده آمریکا را نگران می کند، زیرا رئیس جمهور برکنار شده مهمترین آدم مرد پاریس در کشورهای ساحل آفریقا بود.