دانشمند کوبایی به هیئت مدیره هیئت بین دولتی تغییرات آب وهوایی انتخاب شد.

ادگار گوول

آمریکا ۲۱

ترجمه مجله هفته

رامون پیشس-مادروگا از کوبا در نایروبی به عنوان یکی از سه معاون رئیس در انتخابات برای هیئت جدید هیئت بین دولتی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی (IPCC) انتخاب شده است. رئیس اقتصاددان انرژی جیم اسکایا از بریتانیا است.

این کمیته که اغلب به عنوان هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی شناخته می شود، در سال ۱۹۸۸ به عنوان نهاد سازمان ملل متحد تاسیس شد. مقر آن در ژنو است. از طرف ان، کارشناسان در سراسر جهان به طور منظم وضعیت فعلی دانش در مورد تغییرات آب و هوایی را جمع آوری می کنند و آن را از نقطه نظر علمی ارزیابی می کنند. IPCC پایه ای برای تصمیم گیری های سیاسی مبتنی بر علم با شناسایی گزینه های مختلف برای اقدام و پیامدهای آنها فراهم می کند.

پیشس-مادروگا اب و هواشناس کوبایی، حتی قبل از تهیه گزارش ارزیابی سوم (۲۰۰۱) به هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی (IPCC) منصوب شد و از آن زمان تاکنون موقعیت تصمیم‌گیرنده داشته است. او از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ در دانشگاه هاوانا Universidad de La Habana تحصیل کرد و در آنجا مدرک لیسانس اقتصاد را دریافت کرد. از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ او در دانشگاه لوند در سوئد تحصیل کرد و در آنجا با مدرک کارشناسی ارشد علوم اجتماعی فارغ التحصیل شد. پس از آن، او دکترای خود را از دانشگاه ملی آزاد Universidad Nacional Autónoma de México در مکزیکوسیتی دریافت کرد. موضوع اصلی کار تحقیقاتی او موضوع توسعه پایدار است. او استاد پژوهش در مرکز تحقیقات اقتصاد جهانی (CIEM) در هاوانا است.

پس زمینه انتخاب او احتمالا سطح بالایی از صلاحیت در تحقیقات علمی آب و هوایی کوبا است که به طور سیستماتیک در سال ۱۹۹۱ توسط آکادمی علوم کوبا آغاز شد. از آن زمان، مطالعات جامع انجام شده و بحث هایی انجام شده است و مطالعات خطر، آسیب پذیری و خطر سرزمینی در مورد کاهش خطر فاجعه ارائه شده است. در سال ۲۰۱۷، دولت کوبا استراتژی آب و هوایی “تارآ ویدا” را تصویب کرد که یازده حوزه عمل را پوشش می دهد و تا سال ۲۱۰۰ گسترش می یابد. علاوه بر این، کوبا از نظر پایداری پیشگام محسوب می شود.

کشورهای عضو IPCC 34 عضو هیئت مدیره IPCC را با اکثریت مطلق انتخاب کردند و این کمیته اکنون وارد هفتمین دوره چرخشی گزارش خود می شود. هیئت اجرایی اجرای برنامه کار علمی را همراهی می کند. این شامل شناسایی و انتخاب نویسندگان، مشاوره جلسه عمومی در مورد مسائل حاکمیت استراتژیک و کار روابط عمومی است.

رئیس IPCC و نمایندگان او ریاست جلسات را بر عهده دارند، اولویت ها را تعیین می کنند و مسئول تهیه گزارش سنتز هستند.

در آلمان، مرکز هوافضای آلمان (DLR) در بن به عنوان نهاد هماهنگ کننده عمل می کند.