احتمال حمله اکواس به نیجر بسیار ضعیف شد.

مقام چادی: اختلاف در اکواس . مردم منطقه مداخله نظامی را رد می کنند.

یک منبع چادی در گفتگویی با آژانس روسی اسپوتنیک تایید کرد که کشورش مخالف مداخله نظامی در امور همسایه اش نیجر است و در هیچ عملیات نظامی علیه ان شرکت نخواهد کرد.

مقام چادی گفت مردم منطقه مداخله نظامی و سیاست استعمار را رد می کنند

این منبع در گفتگو با آژانس روسی “اسپوتنیک” توضیح داد که محمد ادریس ابی، رئیس جمهور چاد، نقش میانجیگری بین رئیس جمهور برکنار شده، محمد بازوم و شورای نظامی انتقالی در نیجر را تایید می کند و اشاره کرد که نقش او “برای ادامه میانجیگری نیاز به بی طرفی دارد.”

این منبع توضیح داد که اکواس در حال انشعاب است و دیگر نمی تواند در نیجر مداخله نظامی کند و اشاره کرد که “فقط نیجریه به این موضوع پایبند است، در حالی که اکثریت از آن حمایت نمی کنند.”

این منبع گفت: “مردم آفریقا در تمام کشورهای منطقه هرگونه مداخله نظامی در نیجر را رد می کنند” و به یاد میاوریم که مردم نیجر خودشان بیرون آمدند و از ماندن تحت سیاست استعماری حاکم در انجا اعلام بیزاری کردند.

وی خاطرنشان کرد که فرانسه “در تلاش است به هر نحوی منافع خود را در نیجر حفظ کند”، اما امروز باید در مقابل این واقعیت انجام شده قرار بگیرد و آنرا به رسمیت بشناسد، زیرا نمی تواند وضعیت قبلی را در نیجر تکرار کند، به ویژه پس از حمایت خیابانی از شورای نظامی و برکناری رئیس جمهور.

این منبع با اشاره به اینکه «موضوع دیگر محدود به نیجر نیست، زیرا صحنه مستلزم اصلاح روابط بر اساس اصل برد-برد است»، توضیح داد: اگر فرانسه بخواهد به روابط خود با کشورهای ساحل ادامه دهد، باید سیاست کاملا متفاوتی را اتخاذ کند. تمام منطقه ” سیاست استعماری غرب را رد می کند.”
این منبع در مورد پیامدهای مداخله نظامی در نیجر و وضعیت هرج و مرج و خشونت در منطقه هشدار داد و تاکید کرد که این امر “تا حد زیادی بر همه تاثیر خواهد گذاشت” و به کاهش حمایت از مداخله نظامی در میان اعضای اکواس اشاره کرد.

پیش از این، وزیر دفاع چاد روز جمعه در یک مصاحبه تلویزیونی رسمی تایید کرد که کشورش در وضعیت سیاسی فعلی در کشور همسایه نیجر دخالت نخواهد کرد

مهلت اعطا شده توسط جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) به شورای نظامی نیجر قرار است روز یکشنبه (امروز) منقضی شود.
«مالی و بورکینافاسو از شورای نظامی انتقالی نیجر حمایت کردند و به وضوح اعلام کردند که هرگونه مداخله جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) برای بازگرداندن بازوم به قدرت معادل اعلام جنگ علیه آنها خواهد بود.»

چندین راهپیمایی اعتراضی با حضور دهها هزار نفر در نیجر علیه فرانسه و اکواس برگزار شد و از رهبران شورای ملی دفاع از سرزمین پدری که پس از سرنگونی موفقیت امیز رژیم بازوم تشکیل شد، حمایت کرد و تهدیدها و تحریمها علیه اکواس و غرب را محکوم کرد.

شورای نظامی نیجر روز پنجشنبه وعده داد که فورا «به هرگونه تجاوز یا تلاش برای تجاوزعلیه این کشور توسط اکواس پاسخ دهد و خاطرنشان کرد که پاسخ ان به شیوه های اعلام شده یا اعلام نشده نسبت به یکی از اعضای این گروه خواهد بود.»

در ۲۷ ژوئیه، پرسنل نظامی نیجریه سرنگونی رئیس جمهور محمد بازوم، بستن مرزها و اعمال حکومت نظامی را اعلام کردند که بعدا به ان پایان دادند، تعلیق قانون اساسی و تمام نهادهای ناشی از ان و تشکیل یک شورای نظامی انتقالی.

شورای ملی حفاظت از میهن هر دو قدرت اجرایی و قانونگذاری را به عهده گرفت و رئیس ان، ژنرال عبدالرحمان چیانی، به عنوان رئیس دولت عمل کرد.