نیجر،مالی، بورکینافاسو و گینه آماده مقابله با حمله نظامی خارجی هستند.

ترجمه مجله هفته

نیجر هشدار می دهد در برابر مداخله خارجی – آفریقایی ها در سراسر قاره از کودتا حمایت می کنند.

یک گزارش سازمان ملل بر اساس تحقیقات در ماه گذشته اعلام کرد که بسیاری از جوانان آفریقایی از کودتاهای زنجیره ای در سراسر قاره حمایت می کنند. در منطقه ساحل صحرا، این گمانه زنی وجود دارد که فرانسه پشت تروریست های اسلامی در آفریقا است تا مستعمرات سابق از این طریق ناامن و بی‌ثبات و آنها را همچنان استثمار کند.

پس از تغییر قدرت در نیجر، وضعیت به سمت وخیم تر شدن می رود. اتحادیه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) تحت فشار غرب، تحریم هایی علیه کشور وضع کرد و حتی نیجر را با مداخله نظامی تهدید کرد. با این حال، مالی، بورکینافاسو و گینه در کنار نیجر ایستادند. در یک سخنرانی تلویزیونی سراسری در روز چهارشنبه شب، رئیس جمهور جدید نیجر با اتحادیه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا به مخالفت پرداخت و از مردم خواست برای دفاع از کشور آماده باشند. در این میان، ژنرال عبدالرحمان چیانی در مورد دخالت خارجی و مداخله نظامی در کودتا هشدار داد. او تحریم های وضع شده توسط اتحادیه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا را “غیرقانونی، ناعادلانه، غیرانسانی و بی سابقه” خواند.

اتحادیه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا پس از انحلال مستعمره فرانسه غرب آفریقا شکل گرفت. ارتباط تاریخی با غرب نشان دهنده نفوذ اروپایی همچنان قوی در این پیمان است.(مشابه این پیمان را آمریکایی‌ها در آمریکای لاتین و جنوبی نیز به وجود آورده‌اند مترجم)

“از این رو ما از کل ملت نیجر می خواهیم تا با اتحاد خود همه کسانی را که به مردم سخت کوش ما رنج های غیرقابل توصیف می رسانند و می خواهند کشور ما را بی ثبات کنند، مقابله کرده و شکست دهیم”، ژنرال چیانی، که فرماندهی گارد ریاست جمهوری نیجر را بر عهده دارد، همچنین قول داد که شرایط را برای گذار مسالمت آمیز به انتخابات فراهم کند. گارد ریاست جمهوری هفته گذشته رئیس جمهور بازوم را که از سال ۲۰۲۱ در قدرت بود، در کاخ ریاست جمهوری در پایتخت نیامی دستگیر و سپس برکنار کرد.

یک گزارش سازمان ملل بر اساس تحقیقات در ماه گذشته اعلام کرد که بسیاری از جوانان آفریقایی از کودتاهای زنجیره‌ای در سراسر قاره حمایت می کنند. در گزارش آمده است که “به طور متناقض”، حمایت مردم از کودتاهای نظامی اخیر در آفریقا “نشانه ای از موج جدید تلاش های دموکراتیک است که در سراسر قاره گسترش می یابد” زیرا جمعیت جوان فزاینده ای از سیستم های اقتصادی و سیاسی موجود ناامید هستند و خواستار تغییر سریع تر هستند و تغییرات از طریق انتخابات را کند و غیر قابل اعتماد میدانند.

بسیاری از مردم فقط می خواهند احساس امنیت کنند در حالی که افراط گرایان اسلامی در منطقه ساحل صحرا که جنوب صحرای بزرگ است، قلمرو خود را گسترش می دهند. “من فکر می کنم یک قدرت نظامی در نیجر اقدامات نظامی خود را با مالی و بورکینافاسو برای مبارزه با تروریسم بهتر هماهنگ خواهد کرد”، هربر سیسه، یک شهروند مالی که در گینه زندگی می کند، به آسوشیتدپرس گفت. او معتقد است که رئیس جمهور منتخب دموکراتیک نیجر، محمد بازوم، “چشم خود را بسته بود” و به افراط گرایان اجازه داده است به مالی بروند. بسیاری از مردم بر این باورند که اگر دولت مدنی ناکارآمد باشد ارتش باید قدرت را در دست بگیرد. در منطقه ساحل صحرا، این گمانه زنی وجود دارد که فرانسه پشت تروریست های اسلامی در آفریقا است تا مستعمرات سابق را همچنان استثمار کند.