هشدار بورکینافاسو و مالی درباره مداخله نظامی در نیجرترجمه مجله هفته

چند روز پس از کودتا در نیجر، دولتهای مالی و بورکینافاسو هشدار دادند که مداخله نظامی در این کشور همسایه غرب آفریقا برای بازگرداندن محمد بازوم، رئیس جمهور بازداشت شده، از سوی آنها به عنوان اعلام جنگ» تلقی خواهد شد.
«هرگونه مداخله نظامی در نیجر معادل اعلام جنگ علیه بورکینافاسو و مالی خواهد بود.»
روز یکشنبه، در نشست خود در ابوجا، پایتخت نیجریه، جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا (ECOWAS) اولتیماتوم را به سران خود خوانده در نیجر صادر کرد و همچنین تهدید به “استفاده از زور” کرد. او همچنین خواستار «آزادی فوری» رئیس جمهور بازوم شد که توسط توطئه گران کودتا دستگیر شده بود.

چهارشنبه گذشته ارتش نیجریه بازوم را که از سال ۲۰۲۱ در قدرت است، بازداشت کرد. در پایان هفته، ژنرال عبدالرحمانه تیانی، رئیس سابق گارد ریاست جمهوری، خود را رئیس جدید دولت اعلام کرد. پس از مالی و بورکینافاسو، نیجر سومین ایالت در ساحل است که از سال ۲۰۲۱ کودتا را تجربه کرده است.

وزارت خارجه فرانسه از اغاز تخلیه شهروندان فرانسوی از نیجر اعلام کرد
پاریس رسما از اغاز تخلیه شهروندان فرانسوی از نیجر خبر داد.
این وزارتخانه خاطرنشان کرد که با توجه به وضعیت ناامن فعلی برای شهروندان فرانسوی در نیامی، بسته شدن حریم هوایی، که به فرانسوی ها اجازه نمی دهد کشور را به تنهایی ترک کنند، مقامات فرانسوی اکنون شروع به تخلیه هموطنان و شهروندان اروپایی خود می کنند.
پیش از این، شورشیان نظامی که کودتایی را در نیجر انجام دادند، پاریس و متحدانش را به تمایل به راه اندازی عملیاتی برای ازادی محمد بازوم، رئیس جمهور برکنار شده این کشور متهم کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بزرگترین پایگاه هوایی فرانسه در نیامی (پایتخت نیجر) واقع شده است و تعداد نیروهای فرانسوی حدود ۱۵۰۰ سرباز است. واحدهای نظامی آلمان، ایتالیا و ایالات متحده نیز در این کشور مستقر هستند. تعداد سربازان آمریکایی به یک هزار نفر می رسد.

در شب ۲۷ ژوئیه، ارتش نیجریه سرنگونی رئیس جمهور و بستن مرزها را اعلام کرد. از آن زمان، تظاهرات در حمایت از شورشیان به طور منظم در پایتخت برگزار شده است که در آن شعارهای ضد فرانسوی شنیده می شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در ۳۰ ژوئیه تظاهرات بزرگی در مقابل سفارت جمهوری فرانسه در نیجر برگزار شد. معترضان با حضور نیروهای خارجی در کشور مخالفت کردند.

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که پاریس حمله به شهروندان و ماموریت های خارجی خود را تحمل نخواهد کرد و وعده داد که در صورت وقوع چنین حوادثی پاسخ قاطع خواهد داد.