۸۰۰ بومی در دوران بولسونارو به قتل رسیدند!

۸۰۰ بومی در دوران بولسونارو به قتل رسیدند!

ترجمه مجله هفته

تقریباً ۸۰۰ نفر از بومیان در طول دولت بولسونارو در برزیل کشته شدند

برزیل – بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲، ۷۹۵ مورد قتل بومیان در برزیل ثبت شده است. در سال گذشته، ۱۸۰ مورد در این کشور ثبت شده است.

این داده‌ها در گزارش «خشونت علیه مردم بومی در برزیل – ۲۰۲۲» گنجانده شده است که روز چهارشنبه توسط شورای ماموریت‌های بومی (Cimi) ارائه شد.

بر اساس این گزارش، در مجموع ۲۰۸ و ۱۶۳ قتل مردم بومی در زمان بولسونارو در ایالت های رورایما و امازوناس، جایی که زمین های بومی یانومامی (Terra Indígena Yanomami، TIY) واقع شده است، انجام شده است. در ماتو گروسو دو سول ۱۴۶ مورد وجود داشت. این سه ایالت با هم ۶۵ درصد از کل مرگ و میر خشونت امیز را در این دوره به خود اختصاص داده اند.

سیمی همچنین خاطرنشان می‌کند که سه ایالت با بالاترین نرخ قتل بومیان همچنین دارای بالاترین میزان خودکشی هستند. بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲، در مجموع ۵۳۵ بومی به دلیل خودکشی ثبت شده است، ۷۴ درصد آن در آمازون، ماتو گروسو دو سول و رورائیما بوده است.

روبرتو آنتونیو لیبتگوت، هماهنگ‌کننده گزارش سیمی، گفت: «در دولت بولسونارو یک «برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی شده برای نسل‌کشی» وجود داشته است.

این گزارش در یک رویداد در مقر کنفرانس اسقف‌های ملی برزیل (CNBB) برگزار شد، ارائه شد. رهبران بومی و نمایندگان CNBB و سیمی از جمله ریموند هوپرس، دبیرکل کنفرانس اسقف‌ها، ریموند پالوسکی، رئیس سیمی و اسقف اعظم پورتو ولوا و آنتونیو ادواردو سرکیرا د اولیویرا، دبیر اجرایی سیمی حضور داشتند.

در سال ۲۰۲۲، دیدگاه ضد بومی دولت بولسونارو همچنین در افزایش درگیری‌ها بر سر حقوق ارضی قلمرو منعکس شد، که در سراسر کشور ۱۵۸ از آنها مورد ثبت شد. بهره‌برداری غیرقانونی از منابع و تصرفات و آسیب به اموال بومی در دست کم ۲۱۸ منطقه بومی در ۲۵ ایالت کشور به ۳۰۹ مورد رسید.