ایران در حال گذار به نظم ژئوپلیتیکی جدید

ایران در حال گذار به نظم ژئوپلیتیکی جدید

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در مراسم سی و چهارمین سالگرد بزرگداشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گفت که کرۀ زمین در حال حرکت به سمت نظم ژئوپلیتیک جدید است. نظمی که در آن کشورهای گروه مقاومت در مقابل سلطه‌گری آمریکا، از جمله ایران، قادر خواهند بود از منافع ملی خود در متن تضعیف موقعیت واشنگتن به طور مؤثرتر دفاع کنند.

یکی از دلایل درستی گفتۀ رئیسی، پیدایش بلوک دریایی منطقه‌ای جدید در خلیج فارس متشکل از ایران، عربستان سعودی، عراق، قطر، بحرین، هند، پاکستان و امارات متحده عربی است. در حالیکه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین مستقر است و حوزۀ مسئولیت آن شامل خلیج فارس و بخش غربی اقیانوس هند می‌باشد، امارات متحدۀ عربی از سمت‌گیری یکجانبۀ خود نسبت به آمریکا در مسائل منطقه صرفنظر کرده است.

امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به درک همۀ شرکت‌کنندگان در بلوک جدید، بر لزوم همکاری با تهران به منظور «تلاش برای حفظ امنیت از طریق هم‌افزایی» تأکید کرد.

تهران توانایی آن را دارد که از انزوای سیاسی و اقتصادی تحمیل شده توسط آمریکا و متحدانش خارج شود و نقش برجسته‌ای در خاورمیانه و شبه‌جزیره عربستان ایفا کند. تقویت حضور ایران در خلیج فارس به معنی گسترش دسترسی تهران به یک سوم ذخایر نفت جهان و ذخایر عظیم گاز طبیعی در منطقه است.

جاه‌طلبی‌های سیاست خارجی تهران نه تنها واشینگتن را از رهبری نظامی و سیاسی در خلیج فارس محروم می‌کند، بلکه مکانیسم حضور آمریکا در نقاط سرشار از انرژی کرۀ زمین را نیز تضعیف می‌کند. نزدیکی متحدان دیرینه آمریکا (بحرین، امارات عربی، هند) با ایران، یک زنگ خطر جدی برای پنتاگون است.

بنیاد فرهنگ راهبردی- نگاهی به رودیدادها

۷ مرداد ۱۴۰۲