کویت: بی توجه به ایران حفاری میکنیم.کویت بحرین جدید در ماجرای میدان گازی.

کویت بدون رضایت ایران در میدان گازی مورد مناقشه حفاری خواهد کرد.

درگیری بر سر میدان گازی که به کویت، عربستان سعودی و ایران تعلق دارد، در ماه‌های اخیر تشدید شده است، باوجود آنکه روابط ایران در اوایل سال جاری به کشورهای خلیج فارس نزدیک شده باشد.

وزیر نفت کویت، سعد البرز، روز ۲۷ ژوئیه به اسکای نیوز عربی گفت که کشورش بدون منتظر تعیین مرزی با ایران، نخواهد شد و حفاری و تولید در میدان گازی مورد مناقشه آرش را آغاز خواهد کرد.

میدان زیر آب آرش در سواحل کویت و عربستان سعودی، از زمان کشف آن در سال ۱۹۶۷ موضوع اختلاف بین سه کشور است.

در حالی که بخشی از میدان گازی مشترک آرش در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد، اما هم ریاض و هم کویت ادعای ایران را رد می کنند و هرگونه حق مالکیت را منکر میشوند. دلیل اصلی اختلافات بین کشورها فقدان مرزهای دریایی تعیین شده است.

تلاش‌ها برای حل اختلاف از طریق مذاکرات بین ایران و کویت سال‌هاست که ادامه دارد، اما هنوز راه حلی مورد توافق وجود ندارد. در سال ۲۰۰۱، ایران از دستگاه‌های حفاری دریایی استفاده کرد تا همکاری را ترویج کند و توافقی را برای استخراج مشترک حاصل کند. با این حال، مقاومت کویت منجر به خروج ایران از منطقه شد.

در اوایل تابستان، به نظر می رسید اختلاف پس از از سرگیری روابط بین دشمنان دیرینه ایران و عربستان سعودی حل شده است.

در ماه ژوئن، رئیس شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، محسن خجسته مهر، اعلام کرد که مقدمات همکاری دوجانبه بین ایران و عربستان سعودی در صنعت نفت آغاز شده است و ایران آماده است تا حفاری در میدان نفتی آرش را آغاز کند.

“به محض اینکه شرایط لازم فراهم شود، حفاری در میدان آرش آغاز خواهد شد”.
با این حال، در اوایل ژوئیه، کویت برنامه های حفاری ایران در میدان گازی را رد کرد.
وزیر نفت کویت، البرز، به گفته خبرگزاری رسمی کویت گفت، “ما به طور قاطع و کامل فعالیت های برنامه ریزی شده ایران در اطراف سایت میدان گازی دره دریایی را رد می کنیم”.
البرز افزود که کویت و عربستان سعودی “حق انحصاری” بر منطقه دارند و طرح های ایران “خلاف اصول اساسی روابط بین المللی” است.

میدان آراش دارای ذخایر گازی تخمینی ۲۰ تریلیون فوت مکعب است که می تواند یک میلیارد فوت مکعب در روز تولید کند.