کشتی باری ترکیه ای مواد منفجره به اوکراین قاچاق کرده؟

تصویر سمبولیک استسرویس اطلاعات داخلی روسیه آثاری از مواد منفجره را در انبار یک کشتی باری در مسیر ترکیه به روسیه کشف کرد

در ۲۲ ژوئیه، سرویس اطلاعات داخلی روسیه اعلام کرد که در انبار یک کشتی باری خارجی که از ترکیه برای بارگیری غلات عازم بندر روستوف بود، آثاری از مواد منفجره مانند دی‌یتروتولوئن و تتریل پیدا کرده است. همانطور که دفتر مطبوعاتی این مقام گزارش می دهد، نشانه هایی از دخالت اشخاص ثالث در بخش های ساختاری کشتی نیز کشف شد. کشتی هایی که از طریق تنگه کرچ وارد دریای آزوف می شوند به دلایل امنیتی بررسی می شوند.

کشتی باری مورد بحث در اواخر ماه می در بندر کیلیجا اوکراین لنگر انداخته بود. سرویس اطلاعات داخلی روسیه بیشتر گزارش می دهد که خدمه آن متشکل از دوازده شهروند اوکراینی در ماه ژوئیه در بندر توسلای ترکیه به طور کامل جایگزین شدند. علاوه بر این، نام کشتی نیز تغییر کرده بود.

«این شرایط می تواند نشان دهد که می توان از یک کشتی غیرنظامی خارجی برای تحویل مواد منفجره به خاک اوکراین استفاده کرد.»

در نتیجه عبور کشتی باری از زیر پل کریمه ممنوع شد و دستور خروج از آب های ساحلی روسیه صادر شد.