بشکه باروت، رژیم چنج و … دیگر ماجراها.
بشکه باروت اسرائیل: رئیس سابق سرویس اطلاعات داخلی نسبت به جنگ داخلی احتمالی هشدار داد

ده ها هزار نفر از مخالفان اصلاحات قضایی ماه ها است که خیابان‌های اسرائیل را اشغال کرده‌اند. اخیراً فشارهایی از سوی ارتش به دولت وارد شده است. رئیس سابق سرویس اطلاعات داخلی اکنون از امتناع نیروهای ذخیره از ارائه خدمت حمایت کرد زیرا معتقد است نتانیاهو می خواهد با این تصمیم گیری ها نوعی “تغییر رژیم” را به اجرا بگذارد.

رئیس سابق سرویس امنیتی شین بت روز پنجشنبه حمایت خود را از نیروهای ذخیره ارتش اعلام کرد که در اعتراض به طرح های دولت برای بازنگری در قوه قضاییه تهدید به کناره گیری از انجام وظیفه می کنند. او گفت که این قانون باعث “تغییر رژیم” می شود و به این ترتیب، نیروهای ذخیره دیگر نمی توانند “وظایف” خود را انجام دهند.

ناداو ارگامان که تا اکتبر ۲۰۲۱ ریاست سرویس اطلاعاتی داخلی اسرائیل را بر عهده داشت، چند ساعت پس از انکه کمیته کنست قانون اساسی، قانون و قوه قضائیه بخش مهمی از تجدید نظر در اصلاحات قضایی را برای قرائت نهایی هفته اینده در پارلمان تصویب کرد، با رادیو ارتش صحبت کرد.

ماه هاست که ده ها هزار مخالف اصلاحات به خیابان ها امده اند. اخیرا فشار از سوی ارتش نیز وارد شده است. بر اساس گزارش رسانه ها، هزاران نفر از نیروهای ذخیره اعلام کرده اند که دیگر در اعتراض به برنامه های دولت مذهبی دست راستی برای خدمت حاضر نخواهند شد.

ارگامان گفت که اصلاحات بحث برانگیز یک کودتا است. اکنون “تغییر رژیم” یک واقعیت غیر قابل کتمان است. ارگمان هشدار داد: “هر قانونی که بر اساس اجماع گسترده نباشد، دولت اسرائیل را به هرج و مرج می اندازد.” و:
«قرار است روز دوشنبه قانونی تصویب شود که من بسیار می ترسم که ما را به کشوری متفاوت تبدیل کند.»

پیش نویس قانون اصلاحات قضایی می تواند از دوشنبه یا سه شنبه آینده اجرایی شود. در این صورت دیگر برای دیوان عالی امکان قضاوت درباره تصمیمات دولت یا تک تک وزیران را وجود نخواهد داشت.
منتقدان بیم آن دارند که مخالفان سیاست دولت در پست های کلیدی خودسرانه اخراج شوند. ده ها هزار نفر از مخالفان اصلاحات ماه هاست در اسرائیل به خیابان ها آمده اند.
دعوای داخلی در اسرائیل بحال فلسطینی‌ها تفاوت چندانی نمی کند، هر دو سوی دعوا می خواهند سر به تن اعراب و فلسطینی ها نباشد.