نماد امید: یکصد سالگی نشان رسمی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی

در ششم ژوئیه ۱۹۲۳، دولت شوروی نشان جدید اتحاد جماهیر شوروی را معرفی و تصویب کرد. از آن زمان، به بعد مدت ۶۸ سال، این نماد دولتی بود که فاشیسم را شکست داد و به زانو درآورد، به فضا عروج کرد و دستاوردهای اجتماعی بسیاری را نصیب بشر کرد. امروز همچنان نماد امیدی برای آینده ای بهتر است. 

نوشته تاتیانا مونتین

منتشر شده در رسانه های رسمی و دولتی روسیه

ترجمه مجله هفته

در ۶ ژوئیه ۱۹۲۳، هیئت رئیسه کمیته اجرایی مرکزی اتحاد جماهیر شوروی، نشان جدید دولتی اتحادیه سوسیالیستی را تصویب کرد. و آن چه نشانی بود! 

نمادهای زیبا که کلمات امیدوارکننده‌ای را با هم ترکیب می کرد. کره زمین، طلوع خورشید که بر آن می تابد، داس و چکش، خوشه های گندم و ندای اتحاد به چندین زبان… 

اینها نمادهای صلح، رفاه و دوستی بین مردم جهان هستند. آنها نشانه تلاش و مبارزه برای دستیابی به خوشبختی هستند!

 نشان ما برخلاف بسیاری از نشان‌های دیگر جهان که دارای سپر، شمشیر، توپ، تیر، عقاب طاس و دیگر حیوانات درنده  بوده و هستند کوچکترین اثری از پرخاشگری، بدخواهی یا تمایل به تسلط بر دیگران در خود نداشت. 

تنها می توان امیدوار بود که روزی، هر چند با اندکی تغییر شکل، به جایگاه واقعی خود بازگردد. ایده اتحاد جماهیر شوروی ۲.۰ هرگز نمی‌میرد! 

کارگران سراسر جهان متحد شوید!

خلقهای جهان متحد شوید!