شی خواستار جوانگرایی و نو‌آوری کمونیستی شد.

شی خواستار جوانگرایی و نو‌آوری کمونیستی شد.

شی خواستار دستاوردهای بیشتر در نوآوری نظری حزب به مناسبت یکصد و دومین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین شد.

گلوبال تایمز
ترجمه میرفخراییشی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین (CPC) روز جمعه، یک روز قبل از صد و دومین سالگرد تأسیس ح‌ک‌چ، که روز شنبه برگزار می‌شود، خواستار دستاوردهای بیشتر در نوآوری نظری این حزب شد.
سالگرد تأسیس ح‌ک‌چ، که روز شنبه برگزار خواهد شد. شی گفت که نوآوری نظری در حزب باید به طور مداوم تعمیق شود. شی گفت که این مسئولیت تاریخی جدی کمونیست های چینی است که مرزهای جدیدی را در تطبیق مارکسیسم با بافت چینی و نیازهای آن زمان باز کنند.
تحلیلگران چینی گفتند این اظهارات نشان می دهد که ح‌ک‌چ درک کرده است که در مرحله بعدی سفر خود به سمت رسیدن به هدف مدرن‌سازی چین و جوان‌سازی ملت چین، هیچ نمونه مشابه ای برای این حزب وجود ندارد که به آن رجوع کند.
حزب کمونیست چین باید مسیر خود را طی کند و نظریه های خود را از طریق نوآوری و عمل خود تجدید یا به روز کند.

مقاله‌ای از شی، که همچنین رئیس‌جمهور چین و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی جمهوری خلق نیز میباشد، روز شنبه در سیزدهمین ویرایش امسال مجله Qiushi، مجله برجسته کمیته مرکزی حزب کمونیست چین منتشر شد. دبیرکل در این مقاله از مسئولان جوان خواست تا به نیروهایی تبدیل شوند که بتوانند از عهده چالش های امروز کشور برآیند.

این مقاله از مقامات جوان می خواهد که به نیروهای وفاداری تبدیل شوند که شایسته اعتماد حزب کمونیست و خلق باشند.

در این مقاله آمده است: رشد سالم کارگزاران جوان بر اهداف حزب و مردم تاثیر گذار است که باید نسل های آینده آن را ادامه دهند و از کارگزاران جوانی که می خواهند به حزب وفادار باشند برای اهداف حزب و خلق‌های چین ایستادگی و مبارزه کنند.

این مقاله بر اهمیت تقویت اعتقاد به مارکسیسم و تلاش برای آرمان بزرگ کمونیسم و آرمان مشترک سوسیالیسم با ویژگی های چینی تأکید می کند. شی در این مطلب از مقامات جوان می خواهد که مراقب فساد و زوال اخلاقی باشند و خاطرنشان می کند که فساد جدی ترین مشکل حزب است، زیرا به راحتی منجر به فرسایش قدرت سیاسی می شود.

در سراسر کشور بسیاری از مقامات جوان و اعضای حزب متولد شده پس از ۱۹۸۵ و تا ۱۹۹۰ هستند که پست های مهمی هم در سطح مردم و هم در بخش های کلیدی دارند.

کلید جذب نیرو ایجاد انگیزه برای نسل‌های جدید، از جمله متولدین دهه‌های ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و حتی ۲۰۰۰ است که آنها با احساس مسئولیت در وظایفشان هدایت شوند و برای آنها فضا و امکاناتی فراهم آید تا آنها بتوانند در آن تمرین و نوآوری کنند.
شی جیاچنگ، دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه شانگهای جیائوتنگ که در ماه مارس امسال به عضویت آزمایشی حزب درآمد، به گلوبال تایمز گفت که اعضای جوان حزب در این دوره جدید حداقل یک چیز مشترک با پیشینیان خود دارند: «همه ما در حال مبارزه هستیم. برای جوانسازی ملت چین و تحقق کمونیسم».

شی همچنین گفت که نسل‌های قدیمی‌تر اعضای ح‌ک‌چ برای بقای حزب، تأسیس جمهوری خلق چین و توسعه کشور در طول قرن گذشته تلاش کرده‌اند.
شی گفت، در دو تا سه دهه آینده، زمانی که مردم نسل من نقش کلیدی و رهبری کشور را به عهده می گیرند، چین می تواند یکی از کشورهای پیشرو در جهان باشد، بنابراین ما باید یک سیستم جهانی معقول تر و عادلانه تر را کشف کنیم و مسئولیت هدایت و حمایت از توسعه مشترک بشریت را بر عهده بگیریم. این یک کار و تعهد تزلزل ناپذیر است، “

بخش سازماندهی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز جمعه اعلام کرد که اعضای آن تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۹۸.۰۴۱ میلیون نفر افزایش یافته است.
بر اساس آمار منتشر شده توسط این وزارتخانه در آستانه صد و دومین سالگرد تاسیس ح‌ک‌چ، تعداد اعضای بزرگترین حزب مارکسیست حاکم نسبت به سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۱.۴ درصد افزایش یافته است.

در سالگرد تاسیس ح.ک.چ، بزرگترین حزب حاکم مارکسیست در جهان. یانگ شودونگ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تسینگهوا، به گلوبال تایمز گفت که ح.ک.چ اکنون یک حزب بزرگ با تعداد قابل توجهی عضو است و باید به ایفای نقش رهبری خود ادامه دهد و به عنوان یک پیشگام برای رهبری ۱.۴ میلیارد نفر مردم چین در مقابله با چالش های بی سابقه در میان چشم انداز جهانی بی ثبات، عمل کند.
علاوه بر این، حزب باید اهداف تاریخی بزرگی را در دهه های آینده تحقق دهد. همه اینها مستلزم آن است که حزب دست به نوآوری و تحقیق بزند و نقاط قوت جدیدی را در نسل های آینده پیدا کند.