احتمال سرایت شورش ها به دیگر کشورهای اروپایی

شورش نتیجه فقر، رکود، تبعیض نژادی و جنگ اوکراین است.

ناآرامی در فرانسه «با توجه به رکود اقتصادی ممکن است به سایر کشورهای اروپایی سرایت کند»

گلوبال تایمز

ناآرامی‌ها در فرانسه در روز یکشنبه (به وقت محلی) پس از پنج شب با بیش از ۳۰۰۰ دستگیری، کمتر شده‌اند، در حالی که رهبری فرانسه برای رسیدگی به این موضوع حساس با وظیفه‌ای ترسناک روبروست. 

در همین حال، تحلیلگران همچنین هشدار دادند که کشورهای اروپایی نیز با مشکلات مشابهی در قلمرو خود مواجه هستند و با ورود مهاجران و بدتر شدن وضعیت اقتصادی به دلیل بحران اوکراین، این کشور‌ها با مشکلات دیرینه مشترکی روبرو هستند. 

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه برای مقابله با این وضعیت متشنج، روز دوشنبه با رهبران هر دو مجلس پارلمان دیدار خواهد کرد. رسانه ها به نقل از دفتر مکرون گزارش دادند که او روز سه شنبه با شهرداران ۲۲۰ شهر آسیب دیده از ناآرامی ها دیدار خواهد کرد. 

مادربزرگ نائل ۱۷ ساله که در ۲۷ ژوئن در جریان بازرسی پلیس در حومه پاریس کشته شد و مرگش باعث ناآرامی سراسری شد، خواستار آرامش شد. 

بر اساس گزارش رسانه ها، مادربزرگ که نادیا نام دارد، به BFMTV گفت: «شورش را متوقف کنید، از تخریب دست بردارید.» 

برخی از آژانس‌های مسافرتی چینی که گلوبال تایمز با آنها تماس گرفت، گفتند که از نزدیک وضعیت را زیر نظر دارند. 

CYTS Aoyou Travel Technology Development روز دوشنبه در پاسخی به گلوبال تایمز گفت که تاکنون هیچ یک از مسیرهای مسافرتی آنها تحت تأثیر ناآرامی ها قرار نگرفته است، زیرا مسیرها عمدتاً به سمت مناطق شهری پاریس هستند در حالی که اعتراضات عمدتاً به سمت خارج از مناطق توریستی پایتخت در حومه اتفاق می افتد. 

به گفته آژانس مسافرتی، با این حال، وضعیت به دقت رصد می شود و تصمیمات لازم گرفته میشود. 

این شورش ها مسائل تبعیض نژادی و مشکل دیرینه مهاجران در فرانسه را آشکار کرد و کشورهای اروپایی که از کارگران مهاجر سود می برند به اندازه کافی برای تشویق این گروه به ادغام در جامعه اقدامی نکرده اند. 

کوی هنگ، مدرس مرکز آموزشی سازمان همکاری چین و شانگهای برای تبادل حقوقی و همکاری بین المللی، روز دوشنبه به گلوبال تایمز گفت: شورش ها بهایی است که آنها برای این حل نکردن این مشکل میپردازند. 

کوی گفت: به نظر می رسد پیامدهای مسائل نژادی و مهاجران حتی جدی تر باشد زیرا اقتصاد اروپا در بحبوحه بحران اوکراین رکود بزرگی را تجربه می کند و هشدار داد که صحنه های مشابه ممکن است در سایر کشورهای اروپایی رخ دهد. 

برخی تحلیلگران می گویند که شکست برخی از دولت های اروپایی در تقویت اقتصاد و در عین حال دامن زدن به مناقشه روسیه و اوکراین از طریق ارسال تسلیحات به اوکراین، خشم عمومی را برانگیخته است و موجب راه افتادن شورش ها خواهد شد.