کوبا و ویتنام روابط بین دو حزب کمونیست را تقویت میکنند.کوبا و ویتنام ماهیت تاریخی و برادرانه روابط خود را با سفر و هوآی ترانگ عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ان کشور اسیایی، به هاوانا تحکیم کردند.

هاوانا، 27 ژوئن (RHC) کوبا و ویتنام با دیدار لو هوآی ترانگ، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور آسیایی (PCV) از هاوانا، ویژگی تاریخی و برادرانه روابط خود را تأیید کردند.
رهبر حزب ویتنام یک روز قبل با دبیر سازماندهی حزب کمونیست کوبا (PCC) روبرتو مورالس ملاقات کرد و در آنجا بر اهمیت تعمیق بیشتر تبادلات بین دو سازمان سیاسی به توافق رسیدند.
مورالس و هوآی ترانگ بر ارزش حفظ میراث رهبران انقلابی فیدل کاسترو و هوشی مین، به عنوان پایه و اساس روابط عمیق برادرانه و همبستگی بین ملت ها و مردم تاکید کردند.
این علاقه در آن روز در گفتگو با برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا مشهود بود.
همچنین رئیس کمیسیون روابط خارجی کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام روز دوشنبه با رولاندو گونزالس رئیس کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس ملی قدرت خلق کوبا (پارلمان) دیدار کرد.
در مقر اداری قوه مقننه (کانون ملی کوبا)، طرفین در مورد مسائل جاری در کشورهای متبوع خود و عملکرد هر دو پارلمان بحث و گفتگو کردند.
لو هوآی ترانگ محاصره اقتصادی، تجاری و مالی اعمال شده بر جزیره توسط ایالات متحده را محکوم کرد و خواستار رفع آن شد و در عین حال بر وضعیت عالی روابط دوجانبه تاکید کرد.
به عنوان بخشی از سفر خود، رهبر حزب ملت آسیا از پروژه توسعه تولید برنج ویتنام- کوبا در استان ماتانزاس غربی بازدید کرد.