درس‌های کاربردی آلن دالس برای همۀ دوران‌ها – ا. م. شیری

درس‌های کاربردی آلن دالس برای همۀ دوران‌ها

-سال ۱۹۴۵-

ا. م. شیری

بالاخره، جنگ پایان خواهد یافت، همه چیز به نحوی حل و آرام خواهد ‌شد. و ما تمام داشته‌ها و دارایی خود را، تمامی طلاها و قدرت مادی‌مان را برای فریب و تحمیق توده‌های مردم به کار می‌گیریم. 

مغز انسان، شعور مردم قادر به تغییر است. با کاشت هرج و مرج در آنجا، بی‌سر و صدا ارزش‌های آن‌ها را با ارزش‌های دروغین جایگزین می‌کنیم و آن‌ها را به باور به ارزش‌های دروغین وامی‌داریم. چگونه؟ ما همفکران و متحدان خود را در خود روسیه خواهیم یافت. فاجعۀ بزرگ مرگ سرکش‌ترین مردم، انقراض نهایی و غیرقابل برگشت خودآگاهی آن، نکته به نکته، گام به گام شروع خواهد شد.

مثلاً جوهر اجتماعی ادبیات و هنر را به تدریج ریشه‌کن می‌کنیم، هنرمندان را به ترک عادت وامی‌داریم و آن‌ها را از پرداختن به تصویرگری منصرف می‌کنیم… فرآیندهایی را که در اعماق توده‌ها روی می‌دهد، مطالعه می‌کنیم. ادبیات، تئاتر، سینما پست‌ترین احساسات انسان را به تصویر خواهند کشید و تجلیل خواهند کرد. ما به هر طریق ممکن از به اصطلاح هنرمندانی که هوس‌های جنسی، خشونت، سادیسم، خیانت و در یک کلام هر نوع بی‌اخلاقی را پرورش می‌دهند و در ضمیر بشر می‌کارند، حمایت و تجلیل خواهیم کرد. 

در ادارۀ امور کشور آشفتگی و سردرگمی ایجاد خواهیم کرد. ما ظلم مقامات، رشوه‌خواران، بی‌وجدانی را فعالانه و مستمر، اما به طور نامرئی ترویج خواهیم کرد. بوروکراسی و تشریفات اداری به مرتبۀ فضیلت ارتقا خواهد یافت. صداقت و نجابت مورد تمسخر قرار خواهد ‌گرفت و هیچ کس به آن‌ها نیاز نخواهد داشت؛ گستاخی و تکبر، دروغ و نیرنگ، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، ترس حیوانی از یکدیگر، بی شرمی و خیانت به یادگاران گذشته تبدیل خواهند شد. 

ناسیونالیسم و ​​دشمنی در میان مردم، بالاتر از هر چیز، دشمنی و نفرت از مردم روسیه به طور کامل شکوفا خواهد شد. و فقط تعداد کمی، بسیار کمی حدس خواهند زد یا حتی خواهند فهمید که چه اتفاق می‌افتد. ما چنین افرادی را در موقعیت بی‌پناهی قرار خواهیم داد، آن‌ها را به مایۀ تمسخر تبدیل خواهیم کرد، راهی برای تهمت زدن به آن‌ها خواهیم کیافت و آن‌ها را پس‌ماندهای جامعه اعلام خواهیم کرد. ریشه‌های معنویات را خواهیم خشکاند، پایه‌های اخلاق معنوی را مبتذل و ویران خواهیم کرد.

ما بر روی مردم از دورۀ کودکی، از دورۀ جوانی کار خواهیم کرد، ما روی جوانان تمرکز خواهیم کرد، آن‌ها را فاسد، بدکار، آلوده می‌کنیم و از آن‌ها بدبین، رذیل و جهان‌وطن خواهیم ساخت.

پی‌نوشت مترجم: 

۱- شوروی‌زدایی، در واقع انسانیت‌زدایی ‌بود.

بر حسب درس‌های کابردی آلن دالس که امروزه در سرتاسر جهان عملاً فراگیر شده، بگذار جماعت چپ و راست و میانی، صغیر و کبیر، با هر فکر و عقیده و مرام، بی‌توجه به آنچه که «استاد ازل» گفت، تئوری‌بافی کنند، دلیل و آیه بیاورند، باد به غبغب اندازند و به تکرار بگویند که اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیسم بخاطر وجود فلان مشکل و بهمان نقص، «فروپاشید»!  

۲- آلن دالس، ۷ آوریل ۱۸۹۳ – ۲۹ ژانویه ۱۹۶۹، سیاست‌مدار اهل ایالات متحدۀ آمریکا، پنجمین رئیس سازمان «سیا» از ۲۶ فوریه ۱۹۵۳ تا ۲۹ نوامبر ۱۹۶۱. نشانی تصویر و معرفی

نقل از: بعد از شوک

۴ تیر-سرطان ۱۴۰۲