موضع حزب کمونیست روسیه درباره اتفاقات اخیر روسیه.

موضع حزب کمونیست روسیه درباره اتفاقات اخیر روسیه.

ترجمه مجله هفته

گنادی زیوگانف از پریگوژین خواست که جاه طلبی های شخصی خود را کنار بگذارد و از میهن خود دفاع کند

رئیس کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه در گفتگوی با رفقای ناظر کمیته مرکزی حزب کمونیست به بررسی وضعیت گروه «واگنر» پرداخت.
گنادی زیوگانوف گفت: «من به دقت به درخواست رئیس جمهور گوش دادم و از دعوت او برای اتحاد هر چه بیشتر در این دوره تأثیرگذار و مسئولانه کاملاً حمایت می کنم.»
اختلاف ها و سوء تفاهم های مختلفی میتواند بین مردم وجود داشته باشد، اما لحظه ای در تاریخ، یک دولت و شهروندان فرا می رسد که شما باید تمام جاه طلبی ها، ادعاهای خود را کنار بگذارید و از میهن خود دفاع کنید، همانطور که ما در سال های ۱۹۴۱-۱۹۴۵ از آن دفاع کردیم.
در آن زمان قزاق ها، کشیشان و کولاک های آزرده خاطر زیادی در روسیه وجود داشتند، اما همه آنها هم قیام کردند و از کشور خود دفاع کردند.
بنابراین، همراه با رئیس جمهور، از همه نیروهای چپ می خواهم: ما باید تا حد امکان متحد شویم و از افرادی حمایت کنیم که برای میهن ما می جنگند و اوکراین را از دست نازی ها، راهزنان و فاشیست ها آزاد می کنند.
رئیس حزب کمونیست گفت: “کسانی که اکنون این تحریک را آغاز کردند، پاسخگو خواهند بود.” – قانون باید کارآمدتر، دقیق تر و سخت تر کار کند. با این حال، درک این موضوع برای ما مهم است که سازمان‌های اطلاعاتی خارجی و ستون پنجم پشت این کار هستند که به جای متحد کردن جامعه، همچنان به غارت ثروت‌های کشور ادامه می‌دهند.

گنادی زیوگانوف گفت: «ما کمونیست ها برنامه کمک واقعی برای سربازان SVO آماده کرده ایم. – فقط در ۲۰ روز گذشته ۴ کاروان شامل ۵۰۰ تن کالا به جبهه اعزام شد. ما به طور منظم از فرزندانمان حمایت می کنیم، از جمله آنهایی که برای درمان و مطالعه به ما مراجعه می کنند. اخیراً تقریباً ۱۳۰۰۰ مورد داشتیم.

وظیفه ما اکنون این است که هر کاری می توانیم انجام دهیم تا جلوی کسانی را بگیریم که با وجود شرایط سخت کشور را تحریک کردند. من مستقیماً از سربازان، فرماندهان و سربازانی که در این درگیری شرکت داشته اند درخواست می کنم. ما باید هر کاری برای مبارزه با ناسیونال سوسیالیسم و فاشیسم انجام دهیم. از بازی در زمین آمریکایی ها و آنگلوساکسون ها و دشمنان روسیه بپرهیزیم این آخرین چیز است که لازم داریم.
بیایید دست از این تحریک برداریم و برای پیروزی و شکست کامل و نهایی نئوفاشیست ها دست به هر کاری بزنیم.