سخنرانی امروز زیوگانوف در فراکسیون های پارلمانی دوما

سخنرانی امروز زیوگانوف در فراکسیون های پارلمانی دوما.


سخنرانی زیوگانوف در کنفرانس مطبوعاتی رهبران فراکسیون های پارلمانی در دوما.

گنادی زیوگانوف
ترجمه مجله هفته

روز شنبه، ۲۴ ژوئن، رئیس کمیته مرکزی حزب کمونیست حزب کمونیست بلشویک رفیق زیوگانف در کنفرانس مطبوعاتی رهبران فراکسیونها در دومای دولتی صحبت کرد.

– تسخیر کشوری مثل ما از بیرون غیرممکن است. بنابراین، مخالفان و دشمنان سعی می کنند هر کاری که ممکن است انجام دهند تا آن را از درون دچار تفرقه کرده و به نابودی کشانند. این موضوع بیش از یک بار در تاریخ ما اتفاق افتاده است.

به نظر من، امروز رئیس جمهور بیانیه بسیار مهمی را خطاب به همه ما شهروندان کشور بیان کرد. اول از همه، ما باید در هر دو جبهه خارجی و داخلی مبارزه کنیم و هر کاری که ممکن است انجام دهیم تا جامعه را متحد کنیم و فاشیست‌ها، نازی ها و باندرایی ها را شکست دهیم که جنگی را در اوکراین آغاز کردند و سعی می کنند از داخل به ما حمله کنند تا ما را تجزیه کنند. آنها از تحریک کنندگانی استفاده میکنند که می کوشند جاه طلبی های خود را با ابزار نظامی عملی کنند.

من از همه شهروندان کشورمان می خواهم که تا حد امکان از درخواست رئیس جمهور حمایت کنند و برای عقب راندن نیروهایی که به جهان روسیه اعلام جنگ کرده اند، هر کاری ممکن است انجام دهند.

نازی ها آماده اند ما را فتح کنند. آنها اعلام کرده‌اند تا مردم ما را بدون معطلی نابود خواهند کرد، تنها در کشور برادرمان بلاروس، هر سوم نفر در دفاع از میهن شوروی جان باختند. آنها تصمیم گرفتند جهان روسیه را نابود کنند: فرهنگ، تاریخ، زبان و سنت های ما را. و آنهایی که امروز آنها را نادیده می گیرند و از آنها حمایت می کنند که در واقع به دولت، به مردم ما از پشت خنجر میزنند . ما باید جسورانه، قویا و آنطور که شایسته است آنها را از خود طرد کنیم.
«روی سخن من همچنین به بچه هایی که در واگنر جنگیدند است.» شما صادقانه وظیفه خود را انجام دادید، شجاعانه در اوج جنگیدید و هر کاری انجام دادید تا این تهاجم آنگلوساکسون را که امروز به کشور ما وارد شد متوقف کنید. بنابراین در هیچ توطئه و تحریکی شرکت نکنید.

در مورد سلسله مراتب از بالا ، باید در نظر گرفت که ارتش و دولت فقط به یک شرط میتوان زندگی کند – اگر یک واحد فرماندهی در ارتش وجود داشته باشد. یک فرمانده کل هست، یک وزیر دفاع هست، یک ستاد هست که عملیات را طراحی می کند، فرماندهانی هستند که باید به دستوراتشان عمل کرد. وگرنه این دیگر ارتش نیست.

به همین دلیل است که باید به درخواست رئیس جمهور امروز عمل کنیم. و کسانی که مرتکب اشتباه شدند به آنها اجازه بدهید به رفتار خود پایان دهند.

کسانی که راه درست را گم کرده‌اند از این حق برخوردارند که بخشیده شوند و باز گردند.
اما کسانی که این عملیات را راه انداخته و تحریک کرده‌اند و به این کار ادامه می‌دهند می‌دانند که به عنوان دشمنان ما و دشمنان قدرت ما عمل می‌کنند و به این واقعیت کمک می‌کنند که ناتو و آمریکایی‌ها کشور ما را در این زمان سخت خفه کنند.

کمونیست ها همیشه از میهن خود دفاع کرده اند. برای من روسیه حزب اصلی است. من به عنوان رئیس حزب و اتحادیه میهنی خلق، همه چیز را برای تضمین موفقیت و رهایی میهن مشترکمان از تهاجم بعدی انجام خواهم داد.

همه در خانواده من جنگیدند ، همه از وطن خود دفاع کردند. من خودم سه بار در ارتش خدمت کردم و معتقدم که دفاع از کشور وظیفه مقدس هر فردی است. برای اینکه همه کسانی که در خط مقدم هستند احساس خوبی داشته باشند ، ما قبلا ۱۱۳ کاروان کمک ارسال کرده‌ایم. تنها در بیست روز گذشته پانصد تن و چهار کاروان فرستاده‌ایم، فرمانداران ما همه در خط مقدم بوده اند. ما قبلا سیزده هزار کودک را پذیرفته ایم و همچنان آنها را می پذیریم. این وظیفه ماست، این کمک واقعی ما به هر کسی است که امروز برای آزادی و استقلال سرزمین مادری ما مبارزه می کند.

اکنون بیایید اراده و شجاعت خود را نشان دهیم و هر آنچه در توان داریم انجام دهیم تا کسانی را که امروز با اسلحه با ما می جنگند از سرزمین روسیه خود بیرون کنیم. و برای آرام کردن کسانی که به بیراهه رفته اند و سعی در کمک به دشمنان ما دارند تا آنها را سر جای خودشان بنشانیم. من مطمئن هستم که پیروز خواهیم شد.