توضیحاتی در مورد فعالیت‌های بیولوژیکی ایالات متحده – کریلوف – ا. م. شیریژنرال ایگور کریلوف (Igor Krilov)، فرمانده واحدهای دفاع در برابر تشعشات اتمی، شیمیایی و بیولوژیک نیروهای مسلح روسیه
ا. م. شیری
۱۹ ژوئن ۲۰۲۳
وزارت دفاع جمهوری فدراتیو روسیه به تجزیه و تحلیل فعالیت‌های نظامی- بیولوژیک آمریکا و متحدانش در اوکراین و دیگر مناطق جهان ادامه می‌دهد.
پیشتر ما شما را در جریان فعالیت‌های پژوهشکدۀ علمی- تحقیقاتی نیروی زمینی والتر رید آمریکا قرار دادیم. نقش آن را در اجرای پروژه‌های بیولوژیکی نظامی «یو-پی-۱» و «یو-پی-۲» نشان دادیم و مشخص کردیم که طی آن یک مجموعۀ فعال مواد بیولوژیک از جمعیت اوکراین، پرسنل نظامی نیروهای مسلح اوکراین در طول درگیری‌ها در دونباس در بازۀ زمانی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ جمع‌آوری شده است.
امروز می‌خواهم به فعالیت شعب خارجی این مؤسسه بپردازم. در مجموع چهار شعبه از این قبیل در خارج فعالیت می‌کند و هر یک از آن‌ها به آزمایشگاه‌هایی با سطح بالای ایزولاسیون بیولوژیکی و شبکه‌ای زیرمجموعه‌های سرزمینی برای نمونه‌برداری و انتقال سویه‌ها مجهز هستند.