پاسخ واگنکنشت به رهبری حزب چپ!

پاسخ واگنکنشت به رهبری حزب چپ!

ترجمه مجله هفنه

سارا واگنکنشت، نماینده چپ‌گرا، درباره درخواست رهبری حزب برای بازگرداندن کرسی پارلمانی اظهار نظر کرد: از آنجایی که او ماه‌ها پیش اعلام کرد که دیگر نمی‌خواهد برای حزب چپ نامزد شود، این تصمیم “خبر تازه‌ای” نبود و او تا پایان دوره نمایندگی‌اش به کارش ادامه خواهد داد .

سارا واگنکنشت، عضو چپ‌گرای بوندستاگ، درخواست اجرایی حزب برای بازگرداندن کرسی خود در بوندستاگ را رد کرد.
او به اشپیگل گفت: «بخصوص از زمان اعلام تصمیم هیئت رهبری حزب چپ در روز شنبه، بسیاری از رای دهندگان به من نامه نوشته اند که به خاطر این تصمیم رهبری حزب چپ خشمگین هستند و آنها در آخرین انتخابات مجلس آلمان فقط بخاط من به حزب چپ رای داده‌اند، رای دهندگان و اعضای حزب چپ نیز همچنین از او خواستند که از سمت خود کناره‌گیری نکند. او هم اعلام کرد: “من هم این کار را نمی کنم.”

روز شنبه، هیئت اجرای رهبری حزب چپ از واگنکنشت خواستار بازگرداندن کرسی پارلمانی خود در بوندستاگ شده بود. در این تصمیم به اتفاق آرا آمده است «آینده حزب چپ، آینده ای بدون سارا واگنکنشت است.»
دلیل ارائه شده این بود که واگنکنشت هنوز به درخواست مکرر خود برای خودداری از تأسیس یک پروژه حزب رقیب احتمالی عمل نکرده بود.
در همین رابطه، واگنکنشت توضیح داد که از ماه‌ها پیش اعلام کرده بود که دیگر نامزد چپ نخواهد شد.
از این حیث، این جمله که آینده ای با هم وجود ندارد، «ارزش خبری کمی» دارد چرا که من قبلا اعلام کرده بودم در آینده با حزب چپ کار نخواهم کرد. او افزود:«رهبری حزب به جای اینکه روی من تمرکز کند باید به این سوال می پرداخت که چرا رای دهندگان سال ها از حزب چپ فرار می کنند.»

خبرنگار اشپیگل همچنین ادعا کردند که ظاهرا در چندین انجمن ایالتی آلمان شرقی تلاش هایی برای عضوگیری غیرقانونی اعضای حزب چپ برای پروژه جدید واگنکنشت صورت گرفته است.
از نگاه واگنکنشت، اما وضعیت متفاوت است. اگرچه او چنین تلاش های عضوگیری غیر قانونی را رد نکرد، اما به صراحت گفت:

«من با کسی صحبت نکرده ام، سیاستمداران محلی و سایر اعضای حزب چپ که خواهان یک پروژه جدید هستند به من مراجعه کرده اند، زیرا آنها هیچ آینده ای در حزب چپ نمی بینند.»

واگنکنشت همچنین توضیح داد که در آلمان ایجاد یک حزب جدید که پس از آن نیز پایدار باشد و “خود را سریعا تخریب نکند” دشوار است:

این امر نه تنها به برنامه و رهبران مجرب نیاز دارد، بلکه سازماندهی زیادی نیز می طلبد. تا زمانی که الزامات سازمانی وجود نداشته باشد، اعلام هر چیزی نصفه و نیمه ای نادرست است.
«با اعلام جنبش “رستاخیز” من در آن زمان اشتباه کردم چرا که بدون آمادگی کافی و بدون ساختار دست به این کار زدم.”
واگنکنشت همچنین در اصل با درخواست کلاوس ارنست، نماینده چپ و سایر رفقا مبنی بر استعفای رهبری حزب به صورت دسته‌جمعی موافقت کرد:
«رهبری حزب عامدانه با چنین تصمیمگیری هایی حیات فراکسیون مجلس و در نتیجه ۲۰۰ شغل مربوط به آن را به خطر می اندازد.
البته کار مثبتی خواهد بود اگر این افراد بی‌مسئولیت کنار میرفتند و راه را برای افراد معقول باز میکردند. اما من توهمی نسبت به آنان ندارم.”