پاسخ ژنرال ارتش آزادیبخش خلق به آمریکا

پاسخ ژنرال ارتش آزادیبخش خلق به آمریکا

ژنرال ارتش آزادیبخش خلق: جایی برای توافق یا سازش در مورد مسئله تایوان وجود ندارد.

گلوبال تایمز
ترجمه مجله هفته

جینگ جیانفنگ، معاون رئیس ستاد مشترک کمیسیون نظامی مرکزی، ژنرال، در پاسخ به سخنرانی اصلی لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده در گفتگوی شانگریلا در روز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در سنگاپور گفت، مسئله تایوان به منافع اصلی چین بستگی دارد و جایی برای پذیرش یا سازش وجود ندارد. ارتش آزادیبخش خلق (PLA) به طور کامل آماده است تا قاطعانه از حاکمیت و تمامیت ارضی چین در هر زمان دفاع کند.

جینگ بر سه واقعیت اساسی در مورد تایوان تأکید کرد. اول اینکه فقط یک چین در جهان وجود دارد و جزیره تایوان بخشی جدایی ناپذیر از قلمرو چین است.
دوم، اصل چین واحد نشان دهنده اجماع جهانی جامعه بین المللی است. این یک هنجار اساسی شناخته شده جهانی است که بر روابط بین الملل حاکم است.
سوم، آرمان مشترک و مسئولیت مقدس همه مردم چین، از جمله هموطنان تایوانی، تحقق اتحاد ملی است.
جینگ گفت که اظهارات استین در مورد مسئله تایوان نشان دهنده تحریف جدی حقایق است و کاملا اشتباه است و افزود که ایالات متحده سیاست چین واحد را پنهان و توخالی کرده است، تعاملات رسمی با جزیره تایوان را تقویت می کند، فعالیت های جدایی طلبانه ای را که به دنبال “استقلال تایوان” است را حمایت میکند و به افزایش فروش سلاح به جزیره تایوان در هر دو شرایط کیفی و کمی میپردازد.
اغلب از تنگه تایوان عبور می کند تا عضلات خود را به ما نشان دهد و برای ما بازو میگیرد و با کشورهای دیگر برای مداخله در مسئله تایوان همکاری می کند.
جینگ تاکید کرد که عملیات نظامی چین در اطراف جزیره تایوان دقیقا نیروهای جدایی طلب استقلال تایوان و دخالت نیروهای خارجی را هدف قرار داده است. اقدامات چین کاملا موجه است.
برچسب تغییر وضعیت موجود را نمی توان به چین متصل کرد. ایالات متحده از جزیره تایوان برای مهار چین استفاده می کند و نیروهای جدایی طلب “استقلال تایوان” خواستار حمایت ایالات متحده برای استقلال هستند. این اقدامات در حال تغییر وضعیت موجود، تشدید تنش ها و تضعیف ثبات است.
آستین در سخنرانی خود در صبح روز شنبه گفت که ایالات متحده عمیقا متعهد به حفظ وضعیت موجود در تنگه تایوان است که مطابق با انجام تعهدات ایالات متحده تحت قانون روابط تایوان است و همچنان قاطعانه با تغییرات یکجانبه در وضعیت موجود از هر دو طرف مخالفت خواهد کرد.