چین:روسیه و اوکراین آماده مذاکرات صلح هستند اما غرب…

ترجمه مجله هفته

نماینده ویژه چین برای جنگ اوکراین خواستار توقف تحویل سلاح شد

فرستاده چین در امور اوراسیا و اکنون جنگ اوکراین از همه دولت‌های درگیر خواسته است که ارسال سلاح به میدان نبرد را متوقف کنند. درخواست او در زمانی مطرح میشود که غرب در حال افزایش صدور تسلیحات سنگین مانند موشک و تانک به نیروهای مسلح اوکراین است. پکن در ماه فوریه یک طرح صلح برای اوکراین ارائه کرد.

نماینده ویژه چین در امور اوراسیا و جنگ اوکراین، لی هوی، در حالی که خواستار مذاکرات صلح شد، روز جمعه از دولت‌های درگیر در جنگ اوکراین خواست «ارسال سلاح به میدان نبرد» را متوقف کنند – آنهم در زمانی که ایالات متحده و متحدان اروپایی آن در حال افزایش صدور محموله های موشک و تانک به نیروهای مسلح اوکراین هستند. لی هوی گفت که مقامات روسیه و اوکراین آماده مذاکرات صلح هستند. با این حال، او هیچ اشاره ای به اینکه آیا چنین مذاکراتی بزودی امکان‌پذیر است یا نه، ارائه نکرد.

دولت جمهوری خلق چین بارها اعلام کرده است که در بحران اوکراین بی طرف است و می خواهد به عنوان یک میانجی عمل کند اما پکن از مسکو از لحاظ سیاسی حمایت میکند.

چین معتقد است که اگر ما واقعا میخواهیم به جنگ پایان دهیم، جان انسانها را نجات دهیم و صلح را تحقق بخشم، باید ارسال سلاح به میدان جنگ را متوقف کنیم، در غیر این صورت تنشها افزایش خواهد یافت.

نماینده ویژه جمهوری خلق چین برای جنگ در اوکراین اخیرا برای مذاکره در مورد راه های پایان دادن به این جنگ به اروپا سفر کرد. سفیر سابق چین در مسکو برای این منظور از اوکراین، روسیه، لهستان، فرانسه و المان بازدید کرد.
جمهوری خلق چین در حال حاضر تنها قدرت جهانی است که روابط خوبی با روسیه و اوکراین دارد و در عین حال هر دو کشور به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی نیز اهمیت دارد. تصمیم شی جین پینگ، رئیس جمهور چین برای اعزام یک نماینده ویژه به اروپا برای این منظور نیز در ان زمان مورد استقبال دولت اوکراین قرار گرفت.