«دیسکورس پاییز پدر سالار»

«دیسکورس پاییز پدر سالار»

به یاری کمیته انقلابی مارکسیست ارتودوکس- ایران
فصل اول: گفتگو با رفیق گرانقدر احمد شیرازی استاد دانشگاه و شاغل عرصه صنعتی از خویشاوندان و فعالان قدیمی سچفخا

بهمن و خرداد ۱۴۰۲

نویسنده و مولف: آناهیتا اردوان