نتایج مجمع اقتصادی آوراسیا در مسکو – چوشکین – ا. م. شیری

نتایج مجمع اقتصادی آوراسیا در مسکو

ولادیمیر چوشکین (VLADIMIR CHUSHKIN)- رئیس سابق بخش سیاست تجاری دبیرخانۀ مجمع اقتصادی آوراسیا، مشاور رئیس بخش اروپا، آمریکای شمالی و سازمان‌های بین‌المللی وزارت توسعۀ اقتصادی فدراسیون روسیه

ا. م. شیری

در تاریخ ۲۴ تا ۲۵ ماه مه ۲۰۲۳، دومین نشست اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا (اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا- ۲۰۲۳) همزمان با نشست شورای عالی مجمع اقتصادی آوراسیا با حضور سران کشورهای عضو و ناظران در مسکو برگزار شد. مهر (Mher) گریگوریان، معاون نخست وزیر جمهوری ارمنستان در اجلاس اتحادیه شرکت داشت. این رویداد در چهارچوب ریاست فدراسیون روسیه در ارگان‌های اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا (شورای عالی، شورای بین دولتی و شورای اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا) در سال ۲۰۲۳ برگزار شد.

مجمع اقتصادی آوراسیا یک رویداد تجاری است که سالانه در حوزه اقتصادی با مشارکت مقامات ارشد کشورهای عضو آوراسیا، روسای مشاغل بزرگ، متوسط ​​و کوچک کشورهای عضو و کشورهای ثالث، سران و نمایندگان مقامات دولتی کشورهای آوراسیا و همچنین سران و اعضای دولت‌های کشورهای ثالث، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، علمی و آموزشی علاقه‌مند به توسعۀ تعامل با آوراسیا برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این مجمع، توسعۀ بیشتر همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای آوراسیا، بهبودی روابط همکاری در فضای آوراسیا، ایجاد روابط مطمئن بین واحدهای اقتصادی و دستیابی به اثرات امتزاج ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و نوآوری است.

بیش از ۲۷۰۰ کارشناس از ۵۴ کشور جهان، از جمله نمایندگان نهادهای دولتی، جوامع تجاری، سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌ها از ازبکستان، چین، آفریقای جنوبی و همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین‌المللی مهاجرت در این مجمع شرکت کردند. مهمترین مسائل مربوط به تقاضا در امور تجاری در فرآیندهای همبستگی در اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا، از جمله موضوعات مورد علاقۀ ویژه فدراسیون روسیه، موضوعات اصلی بخش کاری این انجمن بودند.

دومین مجمع اقتصادی آوراسیا در مسکو با شعار «همبستگی آوراسیا در جهان چندقطبی» برگزار شد. هدف از برگزاری این مجمع، تعمیم ایدۀ اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا و ارتقاء روابط همکاری در فضای آوراسیا بود.

رهبران کشورهای عضو اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا در حضور شرکت‌کنندگان مجمع سخنرانی کردند. به‌ویژه، ولادیمیر پوتین در سخنرانی خود با اشاره به اهمیت و ضرورت این مجمع که اکنون به طور منظم برگزار می‌شود، تأکید کرد که نقش این انجمن در حال رشد است و این نشاندهندۀ توسعۀ موفقیت‌آمیز همبستگی آوراسیا است. رئیس جمهور روسیه تغییرات عمیقی را که در حال وقوع در جهان است، مورد توجه قرار داد و گفت: «کشورهای بیشتری با هدف تقویت حاکمیت ملی، سیاست‌های مستقل داخلی و خارجی، پای‌بندی به مدل توسعۀ خود، گسترش شبکۀ مشارکت‌ها، مناسبات محترمانه با یکدیگر هستند. همۀ آن‌ها طرفدار ساختن یک معماری جدید و عادلانه‌تر در روابط اقتصادی هستند و برای تأثیرگذاری سازنده بر فرآیندهای جهانی تلاش می‌کنند». با چنین رویکردی، به گفته پوتین، اکثر شرکت‌کنندگان در مناسبات بین‌المللی همبستگی دارند. وی خاطرنشان کرد، «که هم روسیه و هم شرکای آن در اتحادیۀ آوراسیا به همکاری صادقانه، سازنده و عمل‌گرایانه علاقه‌مند هستند».

در چارچوب «مجمع اقتصادی آوراسیا- ۲۰۲۳»، ۳۵ جلسه تجاری در هفت حوزۀ موضوعی برگزار شد: «سرمایه انسانی»، «فناوری و همکاری»، «اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا در جهان در حال تغییر»، «هم‌گرایی آوراسیا»، «بازار داخلی اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا: همکاری گمرکی، رقابت و تدارکات دولتی»، «بلوک راهبردی» و «بلوک شورای تجاری اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا».

در چهارچوب «سرمایه انسانی»، کارشناسان در مورد چشم‌انداز بازگشایی ظرفیت‌های گردشگری کشورهای آوراسیا، کار با استعدادهای جوان، مسائل مهاجرت نیروی کار، همکاری‌های علمی و فنی بین دانشگاهی و تجربه در مقابله با شیوع ویروس کرونا بحث کردند.

بحث‌های بستۀ موضوعی «فناوری‌ها و همکاری‌ها» به موضوعات حاکمیت فناوری به‌مثابه ضمانت انرژی و امنیت غذایی، مقررات زیست محیطی، سازماندهی بازار مواد غذایی و توسعۀ کارآفرینی در شرایط جدید اختصاص داشت. کارشناسان جنبه‌های مختلف عملکرد نظام واحد مقررات فنی اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا و رفع موانع در امر تجارت و همچنین استانداردسازی را به عنوان یک ابزار برای تضمین ایمنی و کیفیت محصول مورد بحث قرار دادند.

شرکت‌کنندگان در جلسات، در چارچوب منطقۀ «اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا در جهان در حال تغییر» زمینه‌های کلیدی همکاری بین اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و بریکس، همکاری‌های پولی و مالی و گذار به اشکال جدید محاسبات در تجارت متقابل را مورد بررسی قرار دادند. گفتگوهای تجاری در مورد قالب همگرایی آوراسیا با اندونزی و کشورهای آمریکای لاتین انجام گرفت.

شرکت‌کنندگان در جلسات، بستۀ موضوعی «همگرایی آوراسیا» موضوعات کلیدی برنامۀ دیجیتال مانند مقررات دولتی حوزۀ فناوری اطلاعات، گردش اطلاعات شخصی در فضای اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا و استقلال واردات کشورهای عضو انجمن همگرایی در بازار نرم‌افزار و تجهیزات مخابراتی را مورد مذاکره قرار دادند. بحث در این زمینه همچنین به تسویه حساب‌های بین‌المللی و دارایی‌های دیجیتال، تجارت الکترونیکی، ایجاد شرکت بیمه اتکایی آوراسیا و منابع جدید داده‌ها در آمار اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا اختصاص داشت.

شرکت‌کنندگان در موضوع بحث «بازار داخلی اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا: همکاری گمرکی، رقابت و تدارکات دولتی»، در مورد مسائل مربوط به بهبود قوانین اتحادیه در مواجهه با چالش‌های امروزی و مقررات گمرکی، سامانه‌های دیجیتال برای تشخیص تقلب در مناقصه و دیجیتالی کردن تدارکات عمومی بحث کردند.

«بلوک راهبردی» به بستری برای بحث در مورد «استراتژی اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا-۲۰۳۰+» تبدیل شد. شرکت‌کنندگان به این سؤالات که هدف اصلی توسعه اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا برای دورۀ تا سال ۲۰۳۰ و تا سال ۲۰۴۵ چیست، چه اقدامات خاصی برای اطمینان از دستیابی به اهداف توسعۀ انجمن همبسته باید انجام شود و سمت‌گیری‌های جدید برای توسعۀ استراتژیک اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا چیست، پاسخ دادند؟ در این نشست معاونان نخست وزیر کشورهای عضو اتحادیه حضور داشتند. در طول این بحث‌ها، مسیرهای جدید برای توسعۀ استراتژیک اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا و پروژه‌هایی که می‌تواند به افزایش سهم صادرات فناوری پیشرفته و ایجاد شرکت‌های فرا- آوراسیایی کمک کند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

الکسی اورچوک، رئیس شورای اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا و معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه، در مورد کار این مجمع اظهار داشت: در سال ۲۰۲۳، همراه با همکارانمان در اتحادیه، به کار بر روی ایجاد بازارهای مشترک انرژی، بر روی حل مشکلات آب و هوا، امنیت انرژی، تحول دیجیتال و امنیت غذایی ادامه می‌دهیم… مجمع اقتصادی آوراسیا به نقطۀ عطف دیگری در مسیر تقویت همکاری بین کشورهای آوراسیا و ابزاری برای افزایش درک متقابل بین آن‌ها تبدیل شده است…

برگرفته ار: وبگاه بنیاد فرهنگ راهبردی

۶ خرداد-جوزا ۱۴۰۲