پرش به محتوا

مجلۀ دانش و اميد شمارۀ ۱۷ منتشر شد.

مجلۀ دانش و اميد شمارۀ ۱۷ – ارديبهشت ۱۴۰۲ منتشر شد

به استقبال اول ماه مه، و جهان چند قطبي
-در بارۀ حداقل دستمزد؛ -قانون کار؛ -شکاف طبقاتي افزاينده؛-بيانيه‌هاي تاريخي اول ماه مه در ايران و جهان؛ -انعکاس چهرۀ قهرمانان مردم در شعر معاصر؛ -بررسي ابعاد مختلف جهان چند قطبي و آغاز فصل نوين تکامل اجتماعي؛ رابطۀ سازمان سيا با مکتب فرانکفورت؛ -بررسي تازه‌اي از انفجار نورد استريم۲؛ -بحران بانکي آمريکا؛ -امپرياليسم و ضدامپرياليسم در جهان امروز؛ -…

دریافت مجله دانش و امید شماره ۱۷ از اینجا
آدرس مجله دانش و امید در تلگرام:    https://t.me/DaneshvaMardom

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: