پرش به محتوا

تفرقه بیانداز و حکومت کن. – گالینا رازبایوا – ا. م. شیری

تفرقه بیانداز و حکومت کن.

گالینا رازبایوا (Galina RAZBOEVA)

ا. م. شیری

درک آنچه اتفاق افتاد و موافقت با آن دشوار و غیرممکن است.

به گروه کوچکی از افراد ضد شوروی اجازه داده شد تا کشور اتحاد جماهیر شوروی را که بستگان ما در طول جنگ کبیر میهنی به قیمت جان خود از آن دفاع کردند، منحل کنند. ۴ دهه قبل از 1985، که ضد شوروی‌ها به قدرت رسیدند، ۲۷ میلیون نفر از ملیت‌های مختلف در راه دفاع از اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی جان باختند.

انحلال اتحاد شوروی و پس از آن، ویرانی اقتصاد، صنایع فدراسیون روسیه بدون کمک نهادهای مسئول حاکمیت قانون و امنیت دولت امکان‌پذیر نبود.

آن‌ها بودند که به ضد شوروی‌ها اجازه دادند تا سیاست ضد دولتی را اجرا کند. شاید آن‌ها تمام کارهای خود را با سازمان سیا همآهنگ کردند.

نفرت‌انگیزترین واقعیت این است که ویرانگران اتحاد شوروی و اقتصاد ملی فدراسیون روسیه خود را صادق، مترقی و حتی مؤمن به خدا وانمود می‌کنند.

اما این مؤمنان به خدا (فقط معلوم نیست به کدام خدا) سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» را در اتحاد شوروی و فدراسیون روسیه اجرا کردند. جدایی‌طلبی سازمان‌یافته، درگیری‌های قومی. حتی خویشاوندان در فدراسیون روسیه به خاطر سهم منزل به جان هم افتادند.

وضعیت افراد شاغل هم بهتر نیست. در آنجا نیز دشمنی بر سر اخراج‌های مداوم، اخراج در نتیجۀ تجدید سازماندهی‌های بی‌پایان وجود دارد.

نکتۀ اصلی این است که مشخص نیست ضدشوروی‌ها برای رسیدن به چه هدفی تلاش می‌کنند. آن‌ها در حرف، به نظر خودشان، سفید و پرزدار، دموکرات و لیبرال و حتی مترقی هستند.

اما در عمل، همۀ آن‌ها خائنان اصیل هستند که به فکر هیچ کس و هیچ چیز جز خودشان نیستند.

وقتی خارجی‌ها ضد شوروی‌ها را برای نابودی اتحاد شوروی متقاعد کردند، احتمالاً، دستمزد خوبی هم پرداختند. از آن زمان، آن‌ها به کشورهای روس‌هراس بسیار وفادار هستند.

باز آموزی آن‌ها غیر ممکن است. حتی اگر عملیات ویژۀ نظامی با صلح به پایان برسد، متصدیان آن می‌توانند افراد ضد شوروی را برای مبارزه در مکان‌های دیگر، ممکن است حتی با چین آماده کنند.

نکتۀ اصلی و اساسی در شرایط فعلی این است، که کشور باید افرادی را که از انحلال اتحاد شوروی و نابودی اقتصاد ملی فدراسیون روسیه حمایت کردند، از نهادهای دولتی دور کند.

تا اینجای کار بسیار ناامیدکننده است. تنها امید به رهبران سابق شوروی، نه خائنان است که اگر آن‌ها بتوانند به قدرت برسند، با وجود سن بالا، می‌توانند روسیه را نجات دهند.

مأخوذ از: ساوتسکایا راسیا- روسیۀ شوروی

۱ فرودین-حمل ۱۴۰۲

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: