پرش به محتوا

«پیامهای»۱۵ خرداد»:معادله پاسخدهی ویا مرحله درگیریهای تازه؟ – جو غانم – احمد مزارعی

«پیامهای»۱۵ خرداد»:معادله پاسخدهی ویا مرحله درگیریهای تازه؟  

نوشته:جو غانم، سایت المیادین  

مترجم:احمد مزارعی، یکشنبه نوزدهم مارچ ۲۰۲۳  

اگر چه همکاریهای نظامی میان دوهم پیمان ایرانی وسوریه تازگی نداشته ویا معروفیت نداشته است، اما همکاریهای تازه قابل ملاحظه است وان اعلان رسمی طرفین از قراردادی است درمورد سیستم دفاعی هوائی مشترک، اعلانی که صدای زنگ آن به گوش رهبران کیان اسرائیل نیزرسید  

پیامهای» نامه 15 خرداد»معادله پاسخ دهی یا مرحله درگیریهای تازه؟  

بنا به عادت همیشگیشان اززمانی که سرزمین فلسطین عربی را اشغال کرده اند، رهبران حکومت اسرائیل بر علیه همه روابط متعارف انسانی وقانونی که بشریت ازانها درهنگام بروز فجایع وبلاهای ناگهانی تبعیت میکرده است تجاوز کرده اند ، این رهبران تبهکار دستور دادند تا یک ساختمان مسکونی را در محله «کفرسوسه» واقع در قلب پایتخت سوریه یعنی دمشق مورد حمله موشکی قرار دهند  

این موشکباران درحالی اتفاق افتاد که هنوزهزاران نفرازمردم سوریه همچنان درزیرخرابیها ی بعد از زلزله کشورشان درتاریخ ششم فوریه گذشته مدفون بودند، این فاجعه درزمانی بود که بسیاری کشورهای دنیا که حتی رابطه سیاسی ودپلوماتیک با سوریه نداشتند، این نبودرابطه درنتیجه تحریمها ومحاصره اقتصادی بود که بوسیله امریکا بر سوریه واین کشورها اعمال شده بود، با وجود همه اینها، این کشورها کوشیدند دست مساعدت خودرا دراین روزهای مصیبت بار سوی سوریه دراز کنند  

ملت سوریه و همه اهالی منطقه عربی که درهمسا یگی فلسطین اشغالی بسر میبرند بویژه ساکنان مناطق کشورهای محور مقاومت به خوبی میدانند که این دشمن ضد انسانی یعنی اسرائیل که از پشتیبانی یکی از بزرگترین امپراتوریها که مصدر همه شرها ودشمنیها است (ایالات متحده امریکا ودرپشت سرش جهان سرمایه داری) برخرداراست ،وهیچ ابائی ندارد که از هر فرصتی برای بهره برداری درجهت راه اندازی هر فاجعه ای برعلیه ملل این منطقه دست بزند، حتی درشرایطی که این ملل دچارفاجعه وبلاهای طبیعی شده باشند.  

همین جنایت اخیر ووقیحانه اسرائیل درسوریه باعث شد خشم وغضب مردم منفجر شده وبا سرریز شدن گسترده وبیسابقه ای درخیابانها از دولت خواستند تا به عکس العملی فوری برعلیه اسرائیل دست بزند،این جنایت اسرائیل در شرایطی بود که بسیاری از زلزله زدگان سوری دراین سرمای شدید زمستان از حد اقل سرپناه نیزمحروم مانده بودند  

بخش عظیمی از این عکس العمل واعتراض گسترده ملت مقاوم ونجیب سوریه برعلیه همپیمانان دولت سوریه ازجمله روسیه بود، به این اعتبار که مسکو شریک تسلیحاتی اول ارتش عربی سوریه میباشد، وهم اینکه روسیه دارای پایگاههای نظامی وسیستمهای بسیار پیشرفته ضدهوائی همچون»اس300″و»اس400″ درسوریه دارد.(1)، البته روسیه بعضی از سیستمهای ضد هوائی خود همچون»اس300″ را به ارتش عربی سوریه تحویل داده است ، اما درسه سال گذشته بطورجدی وبه علت عواملی نامعلوم که شهروندان عادی سوریه انرا نمیدانند، تاکنون دربرابر تجاوزات تکراری اسرائیل مورد استفاده قرار نگرفته است  

درنتیجه این وضعیت بودکه درخواستهای گسترده مردمی درسوریه درضرورت ایجاد یک گزینه دفاعی وموثردیگربالا گرفت تا بتواند دربرابر تجاوزات اسرائیل مقابله کند ومقدمه ای باشد برای جنگی که سوریها فللسطینیها وسایربرادرانشان درمنطقه انتظارش را میکشند ومرحله ای مبارک باشد برای نقطه پایانی گذاشتن ابدی به این مرحله سراسر تجاوز واشغالگری اسرائیل.  

ایران نیزازطرفی دیگرشریک اساسی دولت سوریه میباشد که درعین حال دستاویزی برای اسرائیل است که تجاوزات ، بمبارانها وترورهای خودراتحت این عنوان برعلیه سوریه مرتکب شود ، ادعای اسرائیل مبنی بر هدف قراردادن» مستشاران ایرانی» دردرون اراضی سوریه وبه رغم اینکه همگان میدانند که ایران پایگاه نظامی ویا نیروی نظامی در سوریه ندارد، بلکه اینان مستشارانی هستند که درکناربرادران سوریه ای خود، درارتش سوریه ویا درکنار سایر نیروهای وابسته به محور مقاومت به فعالیتهای اموزشی مشغولند. 

این مستشاران میکوشند ابزارهای رودرروئی ودرگیری را با این دشمن وسایر نیروهای بیگانه ای که درمنطقه حضوردارند تقویت وهماهنگ کنند، نیروهائی که درنظردارند نه فقط سوریه بلکه ایران وسایر نیروهای محور مقاومت راکه به اینان وابسته اند، نابود کنند.تهران چه درگذشته وحال نسبت به این تجاوزات حساس بوده وعملا برخورد میکند ونه فقط تحت این عناوین سطحی و ظاهری بلکه نظربه وجود مسائل اساسی واستراتژیکی عمیق دیگر،که هم ایران ، سوریه و سایراعضای محور مقاومت را با قصد نابودی مورد هدف قرارمیدهد، همچون بمباران اخیر ساختمانی مسکونی در قلب شهر دمشق با همه ساکنانش ودراوج فاجعه زلزله ای که هزاران نفر همچنان درزیر خرابیها مدفون بودند و»توخود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل»   

مسافرت اخیر وزیر دفاع سوریه درراس هیئتی از مسئولان نظامی این کشور به تهران برای مذاکره وبررسی درمورد چگونگی وضعیت درمنطقه وابزارهای مقابله ومتوقف کردن عربده های هوائی دشمن دراسمان سوریه ویا سایر سرزمینهای منطقه ، از اینجا اغاز شد 

پس از تجاوز اخیر اسرائیل به محله «کفرسوس» دمشق واهداف دیگری درحومه پایتخت سوریه ، عماد علی محمود عباس، وزیر دفاع سوریه ازتهران دیدن کرد وبا مسئولان عالیمقام نظامی ایران دیدار نمود ، دراین سفر فرمانده نیروی هوائی سوریه سرهنگ صلاح الدین کاسرغانم نیز دربازدید مشابهی درتهران حضورداشت، دراین رابطه خبرگزاری رسمی ایران «ایرنا»ا گزارش یک موافقتنامه رسمی نظامی میان ایران وسوریه را منتشرکرد که به موجب ان ارتش ایران یک سیستم دفاع هوائی پیشرفته ایرانی «15خرداد» را برای مقابله با تجاوزات اسرائیل به همتای سوریه ای خود تحویل خواهدداد 

 اطلاعاتی دراینمورد : پیش از اعلان رسمی وعلنی این توافقنامه وبه پایان بردن دو مرحله از این توافقنامه ، یکم: یعنی به پایان بردن کاروتحقیقات برروی انتخاب مکانی که این سیستم درانجا نصب میشودوهمچنین فراهم اوردن زیر بناهای تحتانی ضروری برای تامین تمرکز وکارکرد انها ودوم، اموزش کادرهای سوری برای بکارگیری سیستم واستفاده ازانها.  

ترجیحا دراین لحظات میتوان گفت که مرحله سوم عملا به پایان رسیده وبرای سوریها این امکان فراهم شده که صدای غرش موشکهای سیستم «15خرداد» را بشنوند وشاهد خواهند بود که چگونه این سیستم تازه موشکها وهواپیماهای تجاوز کار اسرائیلی را دراسمان سوریه بسوی جولان وسرزمینهای اشغالی فلسظین مورد تعقیب قرارخواهد داد.  

سیستم ضدهوائی «15خرداد»جزء مدرنترین سیستمهای دفاع هوائی ایران به حساب میاید، ازاین سیستم درتاریخ نهم ماه جون سال 2019،پرده برداری شد، ودرتاریخ 22، نوامبر سال 2019،وارد تجربه عملی گردید.این سیستم قادراست اهداف نظامی گوناکونی را از جمله هواپیماهای نظامی وپهپادهارادرهر لحظه در فاصله 150، کیلومتری شناسائی ومورد هدف قراردهد،همچنین میتواندهمین اهداف را از فاصله 150، کیلو متری بوسیله سیستم بسیار مدرن ردیابی که در سیستم تعبئه شده کشف نماید. این سیستم ضدهوائی همچنین قادراست «شبه»هواپیماهارا ازفاصله 85،کیلومتری کشف ودرفاصله 45، کیلومتری ان را مورد ضرب قراردهد  

«سیستم 15خرداد»ایرانی از سه سکوی پرتاب استفاده میکند که هرکدام ازاین سکوها دارای 4 موشک «صیاد2″ و» صیاد3″ پیشرفته میباشد که میتواند اهداف خودرا درارتفاع 27 کیلومتری ودرمیدانی مابین 75، و120، کیلومتر ساقط کند، این سیستم توانائی حمل واستفاده از دو نوع موشک با مسافتها ی گوناگون وبرخورد کردن با شش هدف دریک زمان واحد  

تهران ودمشق هردو این همکاری را درچهارچوب سیاستهای عمومی وعلنی خود میدانند واین موافقتنامه در رابطه همکاریهای استراتژیک وطبیعی بین دوکشورارزیابی میکنند براین اساس که هردوبا دشمنی واحد درگیری دارند، میتوان گفت این اقدام نظامی تازه در چهارچوب دامن زدن وداشتن امادگیهای مشترک نیروهای محور مقاومت در شرایط رودرروئی بزرگ با دشمن است  

پرواضح است که این رودرروئی کوتاه مدت ومتوسط درارتباط با همه اتفاقاتی که درطول درگیریها ی سالهای اخیربه وقوع پیوسته است ، بویژه جنگ «سیف القدس»در ماه می سال 2021، تا تجاوز اخیردرمحله «کفرسوسه»دمشق در فوریه گذشته ، با این اعتبارات که همه معادلاتی که تا کنون تغییرنموده ویا تازگی داشته ، ازجمله توانائیهای محور مقاومت ، بویژه ودردرجه اول درداخل فلسطین ، سپس تحولات درجبهه داخلی سیاست رژیم اشغالگر، به موازات گسترده شدن تجاوزات دشمن دردو زمینه سوریه وایران را درهماهنگی با یکدیگرباید درنظر گرفت  

همزمان با گسترده تر شدن تجاوزات اسرائیل برعلیه سوریه ، روشن گردید که اسرائیل عملیات تجاوزکارانه خودرا بر علیه ایران نیز درسال گذشته توسعه داده است ، این عملیات شامل اقدامات تخریبی بوده که درهمراهی با بخشی از نیروهای داخلی ایران صورت گرفته است، از جمله ترورهائی که موجب قتل علما وافسران ایرانی گردید  

اگر چه همکاری نظامی میان دو هم پیمان ایرانی وسوری نه تازگی داشتته نه هم محرمانه بوده است، اما انچه که اکنون تازگی دارد ، اعلان رسمی ان بتوسط دوکشور عضو محور مقاومت است که درمورد یک سیستم دفاع هوائی مشترک با یکدیگر به توافق علنی رسیده اند ، توافقی که زنگ خطری را بری رژیم اشغالگر اسرائیل به صدا دراورده است، به این معنی که امادگیهای محور مقاومت که تا کنون تا حدی محرمانه بوده است، وارد مرحله علنی وعمومی خود گردیده است  

اگر تا کنون اسرائیل دائما ادعا میکرد که ایران اسلحه مخفیانه به سوریه ،لبنان (ومحور مقاومت بطور عموم) منتقل میکند ،اما اکنون تهران ودمشق رسما با امضای قرارداد علنی به نقل وانتقال اسلحه های مدرن وایجاد امادگی میان خود برای مقابله با اسرائیل ودرتمام جبهه ها میپردازند ، واین سیاست جنبه علنی ودر مقابل عالمیان انجام میگیردوسیاست روشنی برای جبهه مقاومت است  

این پیام ایران تنها برای اسرائیل نیست ، بلکه از این مرحله عبور کرده واین پیام برای مصدرهمه این شرارتها وکمکها به اسرائیل ، یعنی ایا لات متحده امریکا درمنطقه نیز میباشد ، بویژه بعد از مانورهای مشترک نظامی اخیرامریکا واسرائیل که درماه ژانویه امسال برگزار گردید، وبنا به ادعای انها این مانور بزرگترین ومهمترین مانوردرتاریخ دوکشور بوده است، وهمچنین اینکه واشنگتن سطح این مانوررا بسیار بالا برده واهدافی مستقیم نیز از سوی خود ویا(بوسیله داعش در بادیه سوریه) درمرز عراق وسوریه مورد تجاوز قرارداد،با هدف قطع کردن راههای ارتباطی میان سوریه وعراق بویژه میان بخشهای مختلف نیروهای محورمقاومت  

این مانورها واقدامات گوناگون امریکا درمنطقه همراه بود با اقدامات مسلحانه محورمقاومت برضد پایگاههای امریکا درشرق سوریه که دراین عملیات اسلحه وکادرهای ایران درکنار ارتش عربی سوریه وسایر اعضای محور مقاومت سوریه وعراق به صورت علنی نقش برجسته ای داشتند  

بدون درنظر گرفتن اظهارات تحلیلگران وصاحبنظران رژیم اشغالگر درموردکوشش تهران ومحور مقاومت برای ایجاد یک «معادله برخورد تازه»، باید گفت که هدف فعلی تهران ، دمشق ونیروهای محورمقاومت اینست که معادلات درگیری موجود را درحد فعلی ان با سایر نیروهای دشمن ودرمقدمه انها امریکا واسرائیل تثبیت کنند واین تصمیم درارتباط با سایرتحولات ودرگیریها دراکراین است که اسرائیل نیزپس از یکسال بعد از شروع عملیات نظامی روسیه دراکراین به شکل گسترده ای دراین جنگ شرکت دارد.  

اکنون نیز نخست وزیر رژیم اشغالگر بنیامین نتنیاهو دراستانه سفر به اکراین است واخیرا وی صحبت از نیت خود کرد که قصددارد رهبران نازی اکراین را به سیستم ضدهوایی قبه اهنین مجهز کند، واین عملکرد اسرائیل میتواند برروند میدانهای درگیری دراکراین که امریکا نیز دخالت دارد ،تاثیرگزار باشد، بدون شک دولت سوریه نیز ازاین امر تاثیر میپذیرد زیرا باشرکت مستقیم اسرائیل درجنگ اکراین میتواند دررابطه تسلیحاتی روسیه با ایران وسوریه تاثیر گزار باشد   

بنا بر انچه دربالا امد مرحله درگیریهای اینده میان محور مقاومت ودشمن اسرائیلی شاهد تغییرات بزرگی خواهد بودکه بخشی ریشه ای درمورد قاعده های درگیری وپاسخ دهی انها باهمدیگر است، با درنظر گرفتن این امر که تهران ودمشق انرا ا از طریق توافقنامه «15 خرداد»علام کرده اند وان جزئی از عملیات بزرگی میباشد که اجزای محرمانه ان با شروع هر تجاوز اسرائیل دراینده خودرا اشکار خواهد ساخت 

یک توضیح ضروری درمورد قرارداد فیمابین ایران وروسیه : دراستانه امضای قرارداد مهم ایران وروسیه ، مطبوعات ایران بویژه سایت تسنیم، اعلام نمودند که روسیه موافقت کرده است که سیستم ضدهوائی اس 400،را دراختیارسوریه قراردهد تا اسرائیل نتواند از این پس شهرها وسایر مراکز سوریه را بمباران کند، متاسفانه این وعده روسیه جامه عمل نپوشید وهنوز مرکب قرارداد ایران وروسیه خشک نشده بود که هواپیماهای اسرائیلی طی بمبارانی نه افسر سوری را یکجا به قتل رساندند واین جنایت تا به امروزبه اشکال گوناگون همچنان ادامه دارد.نظر به نفوذ جمعیت یکملیون وسیصد هزارنفری یهودیان ثروتمند روسی ساکن اسرئیل وتاثیرشان برارگانهای گوناگون درونی روسیه دولت این کشور ازجمله پوتین مجبوراست دربرابر خواسته های جماعت مذکور سکوت کند واینکه حتی سیستم اس 300، روسی که به سوریه نیز داده شده اجازه ساقط کردن هواپیماهای تجاوز کاری اسرائیلی را ندارد، درجریان جنگ سوریه که پاسداران ایران نیز شرکت داشتند چندین بار گردهمائی نیروهای ایرانی بطور ناگهانی ومشکوک مورد بمباران اسرائیلیها قرار گرفته وتعداد زیادی از افرادشان کشته شدند که جزئیات انها بهطرق گوناگونی درمطبوعات منتشر شد، وقضایای دیگری ازاین نوع که میان روسیه، سوریه وایران اتفاق افتاده وتاکنون نیز ادامه دارد. 

سوریه یکی از ستونهای اصلی وقدرتمند محور مقاومت میباشد که طی سالهای اخیر بیشترین جنایتها را از طرف امریکا، اسرائیل وجبهه ارتجاع عرب متحمل شده وملت سوریه به شکلی رقتبار وفجیع قربانی شده وتحمل میکنند واین قصه سری درازتر دارد 

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: