روسیه: اقدام آمریکا منجر به برخورد مستقیم قدرت های هسته ای می شود.

ترجمه میرفخرایی

وزارت خارجه روسیه: اقدام آمریکا منجر به برخورد مستقیم قدرت های هسته ای می شود.

ایالات متحده یک جنگ ترکیبی را علیه روسیه به راه انداخته است که در آن باید از درگیری بین دو قدرت هسته ای بیم داشت. 

این را وزارت خارجه روسیه در رابطه با وضعیت معاهده کاهش تسلیحات استراتژیک اعلام کرد. 

وزارت خارجه روسیه خاطرنشان می کند که در مقدمه معاهده کاهش تسلیحات استراتژیک (استارت)، از جمله، آمده است که طرفین «در تلاش برای تقویت روابط استراتژیک جدید مبتنی بر اعتماد متقابل، شفافیت، قابل پیش بینی بودن و همکاری مبتنی است. آنها بر اساس اصل امنیت تفکیک ناپذیری هدایت می شوند و تلاش می کنند تا نقش و اهمیت سلاح های هسته ای را کاهش دهند.»

به گفته این وزارتخانه، سیاست فعلی ایالات متحده در تضاد کامل با همه این اهداف است. این آژانس گفت که ایالات متحده آشکارا یک مسیر تهاجمی را برای تحمیل «شکست استراتژیک» به روسیه در اوکراین دنبال می کند – این خطر درگیری و رودررو بین دو قدرت هسته ای را افزایش میدهد. 

ایالات متحده سال‌هاست که در حال ساخت سامانه‌های دفاع موشکی است، اگرچه مسکو «مخالفت‌های واضح و صریح» با آن دارد. 

«تمایل ایالات متحده برای از سرگیری فعالیت های بازرسی در خاک روسیه تحت این شرایط، ما را مجبور کرده است تا به طور موقت تأسیسات استراتژیک خود را از رژیم بازرسی معاهده حذف کنیم، در واقع آنچه در مفاد مربوطه این معاهده پیش بینی شده است.» در این نامه در وب سایت این وزارتخانه آمده است:

«در این زمینه، درخواست‌های واشنگتن برای از سرگیری فعالیت‌های بازرسی در تأسیسات استارت روسیه علیرغم همه چیز، آشکارا بدبینانه است. به خصوص که رژیم کی یف با حمایت صریح نظامی-فنی و اطلاعاتی ایالات متحده سعی کرده به آنها حمله کند.»

تا زمانی که واشنگتن در سیاست خصمانه خود در قبال روسیه تجدید نظر نکند، «نشانه ها» یا «رویکردهای مثبت» در رابطه با اجرای توافق استارت نابهنگام و نامناسب است. 

وزارت امور خارجه تاکید می کند که واشنگتن باید سیاست تشدید تهدیدات علیه امنیت ملی روسیه را کنار بگذارد. 

در اول فوریه، هیئت روسی در نشست کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل گفت که فروش تسلیحات غربی به اوکراین احتمال درگیری بین قدرت های هسته ای را افزایش می دهد. 

در این بیانیه آمده است که حمایت از کیف به این شکل با اظهارات نمایندگان فرانسه، ایالات متحده و بریتانیا در مورد حل و فصل دیپلماتیک مناقشه در تضاد است.