هشدار پوتین به غرب در یادبود نبرد استالینگراد.

پوتین به غرب هشدار داد: روسیه به تهدیدات پاسخ خواهد داد – و نه فقط با تانک

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که تهاجم غرب علیه روسیه از جمله از طریق تامین تانک برای اوکراین در حال گسترش است.
اکنون همه طرفین درگیر باید درک کنند که پاسخ به این تهاجم، از طرف روسیه فقط محدود به خودروهای زرهی نخواهد شد.
ولادیمیر پوتین رهبر روسیه در کنسرتی به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی در نبرد استالینگراد بود سخنرانی کرد.
رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد: این مبارزه فقط برای یک شهر نبود، بلکه برای ادامه حیات کشوری زجر کشیده اما شکست ناپذیر بود.
در آن زمان، نه تنها نتیجه جنگ بزرگ میهنی، بلکه کل جنگ جهانی دوم نیز مشخص شد. پوتین گفت:
« همانگونه که اغلب ما در تاریخ مان، در هنگامه نبرد سرنوشت ساز متحد شدیم و پیروز شدیم. به همین علت است که نبرد استالینگراد به درستی به عنوان یک نقطه عطف اساسی در جنگ بزرگ میهنی در تاریخ ثبت شد. »
رئیس جمهور روسیه همچنین خاطرنشان کرد که نازیسم در شکل کنونی خود دوباره تهدیدی برای این کشور است.
اکنون روسیه باید تهاجم غرب جمعی را دفع کند.
مسکو دوباره با تانک های آلمانی تهدید می شود، یک بار دیگر آنها می خواهند علیه روسیه – همگام با حامیان باندرا – با روسیه بجنگند. پوتین در ادامه تاکید کرد:»کسانی که می خواهند روسیه را در میدان جنگ شکست دهند ظاهراً نمی دانند که جنگ مدرن علیه روسیه برای آنها بسیار متفاوت خواهد بود. ما تانک های خود را به مرزهای شما نفرستادیم. اما ما چیزی داریم که می‌توانیم به آن پاسخ دهیم، و این فقط به استفاده از خودروهای زرهی محدود نمی‌شود، همه باید این را بدانند.»
دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری، در مورد اظهارات ولادیمیر پوتین گفت:
«به محض ظاهر شدن تسلیحات جدید ارائه شده توسط غرب، روسیه از تمام پتانسیل خود برای پاسخگویی به آنها در عملیات ویژه نظامی استفاده خواهد کرد.»
ولادیمیر پوتین افزود کسانی که روسیه را تهدید کردند نتوانستند یک حقیقت ساده را درک کنند.
پوتین گفت: تمام مردم روسیه «با مکیدن شیر مادر خود سنت های مردم ما، سنت های نسل فاتحانی که کشور ما را با کار، عرق و خون خود خلق کردند و آن را به عنوان میراث شان به ما سپردن بخود جذب میکنند.»