پرش به محتوا

ایرانیها مسابقه عظیمی رابه نمایش گذاشتند – احمد مزارعی


ایران روحیه خودرا بازمییابد وقطر ازمسابقات موندیال خارج میگردد

نیمی از این شادی ایران نصیب همه قاره اسیا گردید

جام جهانی روزنامه اخبار، 26، نوامبر 2022،

ایرانیها مسابقه عظیمی رابه نمایش گذاشتند ومستحق پیروزی برتیم ویلزانگلستان شدند

(خبرگزاری فرانسه)

مترجم: احمد مزارعی، شنبه 26، نوامبر

لحظه شادی تیم ملی ایرانقاره اسیا دیروز با احساسات متناقضی میان شادی ایران از پیروزی وسرخوردگی قطرروبرو بود. دردوردوم از مرحله اول برای کسب قهرمانی جام جهانی فوتبال درقطر روبرو بود.امروز، پس از تعادل هلند ،اکوادور، وانگلستان با امریکا ، بازیگران شانس بازی دردور دوم را نخواهند داشت

ایرانیها صحنه شوم ومنظره مسابقه اول خودرا با انگلستان پشت سر نهادند وروحیه شادی ونشاط را به تیم منتخب خود درمقابله با تیم ویلزانگلیس درضمن مجموعه تازه ای از بازیکنان بازگرداندنده وبا این نیت وارد میدان شدند که «یا پیروزی ویا هیچ چیزی بدون پیروزی» . ایرانیها به نیت خود عمل کردند وبر تیم ویلز با نتیجه 0 – 2 ، پیروز شدند ، وبدینوسیله تعادل وشانس خودرا برای موفقیت دردور دوم مسابقات به نمایش گذاشتند ، ایرانیها برای پیروزی دراین مسابقات وحتی قبل ازان برای پیروزی همه کاری کردند حتی برعکس مسابقه اول اینبارسرود ملی دستجمعی خودرا نیزسردادند.انها برعکس دیدار اول ایرانیها اینبار در شکلی کاملا مغایردرخشیدند وانچنان مسابقه عظیمی را ارائه دادند که مستحق پیروزی بودند وخوشا که اتفاق افتاد. اما این پیروزی اگر چه دیر بدست امد ودروقت اضافی بازی بتوسط روزبه چشمی دردقیقه (1) 98، و گل دیگری بتوسط رامین رضائیان دردقیقه 101، زده شد. اما این پیروزی دیرهنگام به این معنی نیست که ایرانیها مستحق این پیروزی نبودند ، بویژه بعد از ضایع کردن فرصتهای زیادی که بوسیله دروازه بان فوتبالیست ویلزی ، «واین هینیسی» ودرکنار وهمراهی سایربازیکنان دیگر ویلزی درمقابل کوشش جانانه عظیمی که ایرانیها بکار میبردند تا انها نتوانند برای به ثبت رسانیدن هدف مورد نظرخود موفق شوند که خوشبختانه کوششها ی انها بوسیله ایرانیها با شکست روبرو شد

پیروزی اخیر ایرانیها ، اخرین مسابقه انهارا درروز سه شنبه اینده با امریکا ، بمثابه مسابقه مرگ وزندگی تبدیل خواهد نمود ، ایرانیها نیازمند انچنان تعادلی هستند تا بتوانند به مرحله دوم مسابقات راه یابند

پس از تعادل منفی امریکا وانگلستان در جریان مسابقه روز قبل ، ودرچهارچوب همین مجموعه امریکائیها سخت جنگیدند تا پیروز شوند وباید گفت که بهتر از دشمن خود انگلیسیها بازی کردند . انها برعکس مسابقه خود با ایرانیها بدون ماسک وارد بازی شدند، انگلیسیها موفق نشدند که نقاط کافی بدست اورند وتنها با یک نقطه که جمع نقاط مثبت انها به چهار نقطه رسید . این بدین معنی میباشد که مسابقه اخر انها با ویلز نیز سرنوشت ساز است وانگلیس نیازمند تعادلی است که بتواند احراز شرکت درمسابقات بدست اورد.

خطراز دور مسابقات خارج شدن ارژانتین درمسابقات امروز در صورتی وجود دارد که درمقابل مکزیک دچار شکست شود

درضمن اولین مجموعه مسابقات جهانی ، دیروز شاهد خروج منتخب قطر بعنوان اولین میزبان درمقابل تیم سنگال با نتیجه ، 3. بر 1، از دور مسابقات بودیم، این اولین تجریه قطریها به عنوان اولین میهمان مسابقات موندیال در تازیخ است که با دوشکست تکراری روبرو میشود……

تماشاگران قطری وعرب پس از خارج شدن قطر از دورمسابقات جهانی موندیال ، با سرخوردگی محل مسابقات دردوحه را ترک کردند(طلال سلمان خبرنگارمعروف لبنانی)

چشمها بسوی ارژانتین

امروز مرحله دوم مسابقات میان دو مجموعه سوم وچهارم اغاز میگردد ، همه چشمها درساعت 21.00، به وقت بیروت بسوی این مسابقات متمرکز میگردد، همچنین دراین مجموعه دو منتخب لهستان وعربستان درساعت (1500) نیز به وقت بیروت مسابقه میدهند ، مسابقات دوم درصورت برنده شدن عربستان ، این کشور به مرحله دوم راه مییابد ، اگر ارژانتین دراین مسابقات درمقابل مکزیک شکست بخورد ازدور اول خارج خواهدشد که بعد ازعربستان دوم خواهد بود

درمجموعه چهارم، فرانسه با دانمارک (ساعت 1800) واسترالیا با تونس ساعت (12.00) ، اگر فرانسه برنده شود صلاحیت شرکت درمسابقات را بدست خواهد اورد، اما درمسابقه دوم درصورتی که تونس ودانمارک به نتیجه منفی برسند واسترالیا درمقابل فرانسه شکست بخورد ، هیچ کسی صلاحیت شرکت درمسابقات را بدست نخواهد اورد

روزبه چشمی از سوی فیفا به‌عنوان بهترین بازیکن دیدار ولز – ایران معرفی شد (1)


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: