سوئیس: حزب الله لبنان یک سازمان تروریستی نیست!

سوئیس دلیلی برای تروریستی دانستن حزب الله پیدا نکرد.

سازمان تحقیقات دولتی سوئیس اعلام کرد که تروریستی اعلام کردن سازمان حزب الله لبنان توسط دولت آلمان زیر فشار شدید اسرائیل صورت گرفته و پایه و اساس واقعی و قانونی ندارد و سوئیس ترجیح می دهد که این سازمان به فعالیت آزادانه خود در این کشور ادامه دهد.

به گزارش رسانه های سوئیسی و لبنانی، در ماه نوامبر، سوئیس تحقیقات دو ساله خود را در مورد گروه مقاومت لبنان، حزب الله را به پایان رساند و تصمیم گرفت اعلام کند که فعالیت های این گروه در سوئیس قانونی و آزاد بماند و این گروه را عنوان یک سازمان تروریستی ارزیابی نکرد و به آن به عنوان یک سازمان تروریستی برخورد نکرد.

در گزارشی که توسط تلویزیون سوئیس اینفو منتشر شد ، دولت سوئیس به این نتیجه رسیده که حزب‌الله از بخش مالی کشور برای فعالیت‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی استفاده نمی‌کند، و همچنین نشانه ای از پول‌شویی غیرقانونی برای حمایت از شاخه نظامی‌ را که معمولا توسط کشورهای غربی حزب الله را به آن متهم میکنند پیدا نشده است.

این گزارش نشان می‌دهد که علیرغم وجود افراد معدودی که می‌توان آنها را چه از نظر سیاسی و چه از طریق روابط خانوادگی نزدیک به حزب‌الله دانست، هیچ مدرکی دال بر انجام فعالیت از طرف این گروه یافت نشده است.

علاوه بر این، تحقیقات به این نتیجه می رسد که مراکز مذهبی وابسته به حزب الله از نظر ایدئولوژیک بسیار اندک هستند و فعالیت های جمع آوری کمک های مالی آنها برای ادامه فعالیت این مراکز محدود شده است. هیچ عضوگیری صورت نمی گیرد و خطبه ها را محدود به لفاظی های ضد اسرائیلی می باشد.

در رابطه با وضعیت امنیتی، تحقیقات به این نتیجه رسید که تهدید حزب الله برای سوئیس، هم از نظر سیاسی و هم از نظر امنیتی بسیار کم است. این گزارش می افزاید که بسیار بعید است که سوئیس اولین گزینه حزب الله برای انجام عملیات تروریستی باشد.

این گزارش در ادامه بیان می‌کند که برعکس یک ممنوعیت بی دلیل مانند آنچه در آلمان و بسیاری از کشورهای دیگر غربی اتفاق افتاده است چگونه به تعامل بشردوستانه در کشور در لبنان آسیب می‌زند و می‌تواند به اعتبار سوئیس به عنوان یک کشور بی‌طرف آسیب برساند.

به گزارش روزنامه لبنانی الاخبار ، این گزارش شامل مروری کلی بر تاریخ حزب الله، فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آن برای کمک به جامعه مسلمانان شیعه در لبنان، و بینشی از رشد ایدئولوژیک آن برای انطباق با تغییرات در جهان است.

این روزنامه می افزاید که تحقیقات سوئیس تقریباً دلایل حزب الله برای مقاومت در جنوب لبنان را توجیه می کند و حتی آن را بهتر از بسیاری از لبنانی ها درک می کند.

سوئیس پس از آنکه آلمان در سال ۲۰۲۰ در پی فشارهای شدید اسرائیل، حزب الله لبنان را به عنوان یک گروه تروریستی ارزیابی کرد، تحقیقاتی را برای ارزیابی در این زمینه را آغاز کرد تا به یک موضع گیری شفاف دست بیابد.

این ابتکار در ژوئن ۲۰۲۰ توسط ماریان بیندر از حزب مردم دموکرات مسیحی سوئیس راه اندازی شد و به شورای فدرال سوئیس ارائه شد.

آلمان در ۳۰ آوریل ۲۰۲۰ تمامی فعالیت های حزب الله را ممنوع کرد. آلمان این تصمیم را با این واقعیت توجیه کرد که حزب الله خواهان مبارزه مسلحانه و رد حق حیات کشور اسرائیل است.