دیاز-کانل: آینده باید متعلق به سوسیالیسم باشد!

تارنگاشت عدالت

نویسنده: آلینا پررا روبیو

برگرفته از: گرانما بین‌المللی

«میگل دیاز کانل برمودز»، دبیراول کمیته مرکزی حزب کمونیست و ريیس‌جمهور کوبا، در بعدازظهر پنجشنبه در کاخ انقلاب خطاب به دوستانی که از نقاط مختلف جهان برای شرکت در بیست‌ودومین اجلاس بین‌المللی احزاب کمونیست و کارگری به این جزیره آمده بودند، گفت: «ما عمیقاً از حضور شما در کوبا سپاسگزاریم.»

کوبا برای نخستين بار، صحنۀ چنین رویدادی است که امروز با حضور ۱۴۲ نماینده از ۵۷ کشور و ۷۳ حزب کمونیستی و کارگری در هاوانا افتتاح می‌شود. در این ساعات که تا ۲۹ اکتبر ادامه خواهد داشت و شعار محوری آن این است: «متحد، ما نيرومندتریم»، ريیس‌جمهور بار دیگر تأکید کرد که تبادل افکار پيش‌شرط‌های گفتمانی را فراهم می‌کند که با توجه به بی‌ثباتی بزرگ در جهان، نور بر تاريکی خواهد افکند.

ريیس دولت طی سخنانی در اتاق «پورتوکاررو»، این نشست را فرصتی برای «توسعه راهبردهای وحدت بین تمامی نیروهای سیاسی، کمونیست‌ها، و چپ‌ها، در مواجهه با چالش‌های بزرگی توصيف کرد که در هر کشوری در سطح منطقه‌ای و در سطح بین‌المللی، در مواجهه با همه سیاست‌های امپریالیستی، و همه سیاست‌های سرمایه‌داری که این همه مصيبت را برای این جهان، و در درجه نخست برای طبقات کارگر، کارگران و هم‌چنین برای خلق‌های ما به ارمغان می‌آورند، داريم.»

او با همراهی عضو دفتر سیاسی و دبیر سازمان کمیته مرکزی حزب کمونیست، «روبرتو مورالس اوخدا»، و سایر اعضای دبیرخانه، بر یک ایده مرکزی و يکپارچه تأکید کرد: مبارزه علیه سرمایه‌داری و علیه امپریالیسم.

دیاز کانل با هم‌صحبت‌های خود در مورد دوران پیچیده‌ای که کوبا از سر می‌گذراند و در بارۀ منطق امپریالیستی صحبت کرد که تلاش می‌کند انقلاب را خفه کند؛ در بارۀ محاصرۀ رو به افزايش، و در اين مورد که چگونه اين جزيره با کووید-۱۹ مبارزه کرد و بر آن پيروز شد، اگرچه دولت ایالات متحده به معنای واقعی کلمه راه اکسیژن را بر جزيره بست.

او از منطق سوسیالیستی به مثابۀ پاسخ به هر جنگی، از روش‌های مشارکتی که حزب کمونیست و دولت با تکيه بر آن در کشور کار می‌کنند، از ارزش بیان نیروهای انقلابی، از همکاری با نسل‌های جدید، از مبارزه اقتصادی و مقاومت خلاق سخن گفت.

وی هم‌چنین گفت که نباید ناکام شد، و از وحدت و پويايی و از همبستگی جهانی صحبت کرد. او تأکید کرد که «آینده باید به سوسیالیسم تعلق داشته باشد»، زیرا سرمایه‌داری چیزی برای حمایت و رهایی مردم ارايه نمی‌کند.