پایبندی به انقلاب و حزب کمونیست

تأکید رهبر چین بر پایبندی به روحیه باشکوه تاسیس حزب و روحیه «یان‌آن»

کمتر از یک هفته پس از پایان بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، «شی جین‌پینگ» دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست، رئیس جمهوری خلق و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی حزب کمونیست چین در رأس اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب شامل «لی چیانگ»، «جائو له‌جی»، «وانگ هونینگ»، «تسای چی»، «دینگ شوئه‌شیانگ» و «لی شی»، در یک سفر ویژه از پکن عازم «یان‌آن» استان شاآن‌شی شدند و از محل یادبود انقلاب یان‌آن دیدن کرده‌اند تا یاد روزهای سختکوشی و تلاش کمیته مرکزی حزب حاکم چین در دوران انقلاب و جنگ را زنده کنند، دستاوردهای خارق العاده نسل‌های قدیمی انقلاب را دوباره به خاطر بسپارند و عزم و اعتقاد راسخ گروه جدید رهبری کمیته مرکزی حزب را برای تداوم جریان یافتن همان خون سرخ انقلابی در رگ‌هایشان و به ارث بردن روحیه مبارزه و دادن پاسخی نو و عالی به تاریخ و مردم در مسیر آزمون جدید خود را به نمایش بگذارند.

شی جین‌پینگ تاکید کرد: باید روحیه باشکوه تاسیس حزب کمونیست چین و روحیه یان‌آن را تشویق کرد؛ اعتماد سیاسی  را تحکیم کرد؛ داوطلبی تاریخی را افزایش داد و با حفظ روحیه مبارزه و اتحاد با یکدیگر برای تحقق اهداف و وظایف مطرح شده در بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین تلاش کرد.

از سال 1935 تا 1948 میلادی، ناحیه حومه «شاآن‌شی-گان‌سو-نینگ‌شیا» محل استقرار کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بود و مرکز هدایت سیاسی برای مبارزه مردم چین با تجاوز ژاپن و همچنین پشتیبانی از مبارزان در جنگ آزادی‌بخش خلق چین محسوب می‌شد.


درس‌های سفر مقامات عالی‌رتبه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به «یان‌آن»

کمتر از یک هفته پس از پایان بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، «شی جین‌پینگ» رهبر چین در رأس اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست در یک سفر ویژه عازم «یان‌آن» واقع در استان «شاآن‌شی» شد، جایی که  محل مقدس انقلاب و خاستگاه جمهوری خلق چین تلقی می‌شود.

شی جین‌پینگ در این باره گفت: هدف از این سفر نشان دادن اراده دوره جدید گروه رهبری کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست برای ترویج و توسعه سبک کار برجسته و روحیه حزب کمونیست چین که در دوره اولیه تاسیس حزب شکل گرفت، است.

آقای «شی» که بارهای به یان‌آن سفر کرده، افزود: محل قدیمی انقلابی در یان‌آن روند درخشان انقلاب چین تحت رهبری حزب کمونیست را شاهد بود و سفر به آن آموزنده و الهام‌بخش است.

روحیه یان‌آن از گنجینه‌های معنوی است که حزب کمونیست چین هنگام فعالیت در آن به دست آورد. مضامین اصلی آن عبارتند از پایبندی بر جهت درست سیاسی، مسیر و اندیشه آزاد کردن ذهن و جستجوی حقیقت در واقعیات و اصل خدمت تمام عیار به مردم و روحیه اتکا به نفس و سختکوشی.

در دوران یان‌آن، حزب کمونیست چین اصل خدمت تمام عیار به مردم را در اساسنامه خود قرار داد.

در گزارش بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین که چندی پیش پایان یافت، بار دیگر بر «پایبندی بر اولویت دادن به مردم» تاکید شده است.

شی جین‌پینگ در جریان این سفر تاکید نمود که تمام اعضای حزب باید آگاهانه اندیشه توسعه مردم‌محور را در کارهای مختلف رعایت کرده و به طور عملی برای تحقق رفاه مشترک تلاش کنند تا تمام مردم بتوانند به طور برابر از دستاوردهای مدرنیزاسیون کشور بهره‌مند شوند.

روحیه اتکا به نفس و سختکوشی از مضامین مهم روحیه یان‌آن است. بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در برنامه ریزی توسعه آتی چین اعلام کرد که از هم اکنون، وظیفه اصلی حزب کمونیست چین ساخت همه جانبه کشور قدرتمند سوسیالیستی مدرن و تحقق دومین هدف صدساله با کمک همبستگی و در رأس قرار دادن مردم اقوام مختلف و پیشبرد رستاخیز بزرگ ملت چین با مدرنیزاسیون همه جانبه به سبک چین است.

شی جین‌پینگ در این باره گفت: در آینده هر چقدر هم زندگی مادی مرفه باشد، نباید روحیه اتکا به نفس و سختکوشی را از دست داد. وی تاکید کرد که باید برای تحقق اهداف و وظایف که در بیستمین کنگره ملی حزب مطرح شده، متحد و تلاش کرد.