پرش به محتوا

روسیه چگونه به نتایج کنگره بیستم حزب کمونیست چین مینگرد؟ – بانینا – احمدمزارعی

نوشته:یلینا بانینا:سیاستمدار روسی،عضو پارلمان ومدیرمرکز مطالعات استراتژیک دراقتصاد وسیاست

مترجم:احمد مزارعی، سایت:کنعان ان لاین ۲۹ ، اکتبر ۲۰۲۲

باور غالب براینست که نتایج کنگره بیستم حزب کمونیست چین اشاره به ستون پنجم در روسیه داشته است

شی جین پینگ،رهبر حزب کمونیست چین، همچون لنین:ابتدا دشمنانش را از نظر ایدئولوژیک وسپس تشکیلاتی درهم میکوبد. طرد رهبرلابی متمایل به امریکا «هوجینتائو»درچین به ما چه میگوید؟

پایان کنگره حزب کمونیست چین به مثابه ضربه ای به اوکراین وبخشی از طرفداران طبقه سیاسی متمایل به غرب در روسیه بود.تعیین شخصیتهای اصلی در ابتدای شروع کنگره ، بازی اصلی را تشکیل میداد :ایا حفظ مجموعه نیروها ، میان مجموعه ارتش شی جین پینگ و طرفداران رئیس سابق چین به رهبری «هوجینتائو» ادامه مییابد؟

درنتیجه شی جین پبنگ پیروزی بزرگ و خرد کننده ای را بر مجموعه «کومسومول» متمایل به امریکا به رهبری «هوجینتائو» در چین تحقق بخشید، هوجینتائو، نه فقط از نظر تشکیلاتی شکست خورد بلکه درعین حال از نظر شخصیتی نیز درهم کوبیده شد ، زیرا پیش از پایان جلسه کنگره ، وی را در مقابل انظار همگان از صحن مجلس اخراج کردند .

باید دید آنچه را که درکنگره گذشت به چه معنی میباشد؟ بسیاری تحولات در پیش است. به این معنی که سرنوشت مجموعه شکست خورده ها اکنون دردستان «شی جین پینگ» است

علیرغم این حقیقت که «شی جین پینگ» به اندازه کافی قدرت را دردستان خود متمرکز کرده است، اما بانک مرکزی چین (بانک توده ای چین) و وزارت دارائی چین ازپشت پرده حوادث، «هوجینتائو» دوست ایالات متحده امریکا در چین را دنبال می کردند

انها درچین تا همین چندی پیش سیاستی مشابه سیاست بانک مرکزی روسیه را دنبال میکردند : تشویق و ترغیب صدور سرمایه وافزایش دادن سرمایه گذاری در اوراق مالی آمریکا . اما اکنون این مجموعه مالی درچین دراستانه متلاشی شدن است

هم اکنون «اعضای «کومسومل» لی کیانگ ووانگیانگ که رقبای اصلی منصب شی جین بینگ، بودند از نظر سیاسی منهدم گردیده اند. زندگی حرفه ای انان نیزپایان یافته است. درحقیقت اردوگاه مجموعه طرفداران امریکا درچین با شکست رهبرشان، میتوان گفت با شکستی اشکارروبرو شده اند

این وضعیت نه فقط اشاره دردناکی برای تایوان، اتحادیه اروپا ، اکراین وامریکا میباشد ، بلکه علامت شومی برای ستون پنجم روسیه نیز میباشد که»اعضای کومسومول» داخلی روسیه هستند و نماینده انها یلتسین بودواین علیرغم اینکه وی دیگر زنده نیست، اما پیروان انها همچنان در «یکاترینبورگ» (مرکز یلتسن) در قدرت میباشند.

انها درروسیه منتظر پایان کنگره بیستم حزب کمونیست چین بودند تا تصمیم بگیرند که درمورد ستون پنجم درروسیه ما ،چکار باید بکنند. اگر»اعضای کومسومول» درچین پیروز میشدند، انها فرصت انتقام می یافتند.وبر عکس ان نیز درست است ، شکست «اعضای کومسومول»پیام آور طرفداران روابط سازنده با امریکا»میباشد که اعضای روسی در سیستم مالی ما هستند

با وجود این نباید ما ازمسیر شکست لیبرالهای طرفدار امریکا ازباده پیروزی سرمست شویم، زیرا نه چین ونه روسیه هیچکدام ازما نمیتوانیم به آسانی ازنقش وعملکردشان رها شویم

رهائی از این وضعیت میطلبد که چین وروسیه هردو کوشش کنند تجارت خارجی بین المللی موجودرا که براساس سیاست وبرنامه ریزیهای گلوبالیزیسیون امریکائی تنظیم شده را تفکیک کنند ، موفقیت چین وروسیه در این مسیر به این معنی میباشد که گزینه مناسب برای تفکیک فراهم شده است. اگر به دینامیزم گسترش «سازمان همکاریهای شانگهای» و»بریکس» نظری بیندازید متوجه خواهید شد که این وظیفه سترگ درحال انجام است

تا کنون روشن نیست که چه کسی نخست وزیر آینده چین توده ای خواهد شد، کاندیداهای متعددی وجود دارند که در حال بررسی میباشد.نخست وزیر سابق»هو چون هوا» یکی از آنها است، ویا «لی چیانگ»،وی فارغ التحصیل کومسومول چین است . این شخص بطوررسمی بیشترین فرصت را دارد، ازنظر تجربه دومین فرد درحکومت است، اما انچه که اتفاق خواهد افتاد دراینده روشن خواهد شد، تنها در ماه مارچ ۲۰۲۳، هنگامی که کنگره نمایندگان مردم تشکیل شود انتقال قدرت بطور رسمی و نهایی انجام خواهد شد

نتایج کنگره بیستم حزب کمونیست چین تا حد بسیارزیادی بر سیاستهای داخلی وخارجی روسیه تاثیر خواهد داشت.درروسیه اجرای قانون عملا به فراکسیونی داده شد که از طرفداران سیادت روسیه میباشند، همچنانکه امروز درچین درمورد «شی جین پینگ»(رئیس حزب کمونیست ) در پارلمان تصمیم گرفته شد.این تصمیم چینیها به این معنی میباشد، که جبهه دومی در خاور دور بر ضد روسیه گشوده نخواهد شد. و به روسیه امکان خواهد داد که همه نیروهای خود را بر علیه غرب متمرکز کند.این وضعیت ستون پنجم غرب را در روسیه تضعیف خواهد کرد و از این پس نیازی نخواهد بود که به آنها اجازه داده شود تا کانالی برای مذاکره با غرب ویا چین باشند

ازاین پس اروپا، اکراین وامریکا با سیاستی بیشتر قدرتمندانه تر وبرنامه ریزی شده وجدی تر از قبل از طرف روسیه روبرو خواهند بود، همچنین طبقه بوروکرات وسیاستمداران روسیه نیزبه سادگی نخواهند توانست سیاستهای متناقض وپیچیده ای را درقبال امریکا اتخاذ کنند ویا اینکه سیاستهای چند گانه ای را درساختار تشکیلات خود وارد کنند. وضعیت تازه روند تغییر سیاست را درروسیه صرف نظراز نتیجه انتخابات درامریکا بسیاراسانتر خواهد کرد

صحبت داشتن از انتقال قدرت درسال ۲۰۲۴، در روسیه هنوز بسیار زود خواهد بود ، اما آنچه که در عمل واضح بنظر میرسد این است که تمایل به ابقای فرماندهانی با وزنه های سنگین دراثنای جنگ بمثابه مهمترین شرایط تحقق پیروزی میباشد

ممکن است گردانی ویا گروهشان تغییر کند اما انها وعملکردشان تغییر نمیکنند، این تجربه درنزد انگلیسیها ویا المانها نیز وجود دارد وتغییرتنها درشرایط حساسی پیش میاید که اسبها تغییر کنند

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: