پرش به محتوا

جنگ ترکیبی – حمید محوی

جنگ ترکیبی
مجموعه مقاله های آندریوف کوریبکو و روستیلاو ایچنکو

جنگ ترکیبی بطور کلی نظامی سازی نظریۀ هرج و مرج است

نشر گاهنامۀ هنر و مبارزه
ترجمۀ حمید محوی
پاریس/۲۲ اکتبر ۲۰۲۲

نظم با هرج و مرج
طرح آمریکائی جنگ ترکیبی و انقلاب رنگی برای گسترش و تثبیت فرادستی امپریالیسم آمریکا شباهت خیلی زیادی به شعار فران ماسونری دارد Ordo ab caho نظم با هرج و مرج (یا هرج و مرج سازنده). فران ماسون ها می گویند :
« هدف حکومت ماست ……تمام حکومت ها را به جز حکومت خودمان از بین خواهیم برد (آنگاه ) با دست های محکم و قوی حکمفرمایی می کنیم و چون قدرت را از دست کسانی که مطیع ما شدند به دست آوردیم جاه طلبی های بی مورد ، حرص و آز و انتقام بی رحمانه و کینه را منحصر به خود می نمائیم ما هستیم که با ترور همه جا را احاطه می کنیم و افراد زیادی را با عقاید مختلف و روش های متفاوت در اختیار می گیریم »

دریافت متن کامل از اینجا

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: