“سرسختی بیش-انقلابی و تدبیر حاکمیت انقلابی” – مهدی گرایلو

“سرسختی بیش-انقلابی و تدبیر حاکمیت انقلابی”

مهدی گرایلو

دریافت متن کامل مقاله از اینجا

1 Comment

  1. چقدر آخه تو درپیت شدی گرایلو
    تعجب از سایت هفته دارم که چنین لاطائلات موهومی را منتشر میکند

Comments are closed.