ناراحتی حزب چپ از پشتیبانی مردم از سخنان واگنکنشت.

افول حزب چپ
ناراحتی حزب چپ از پشتیبانی مردم از سخنان واگنکنشت.

حزب چپ: واگنکنشت بر استقبال مثبت مردم از سخنانش تاکید دارد. شردوان می خواهد که “دیگر چنین اتفاقی تکرار نشود”
نوشته نیکو پاپ
یونگه ولت
ترجمه مینا صابری

این تصویر واگنکنشت را پس از سخنرانی معروفش در پارلمان نشان میدهد، دیتمار بارش با چهر ای خندان او را تشویق میکند!روز چهارشنبه، سارا واگنکنشت، نماینده چپ‌گرای بوندستاگ، در مورد بحث درباره سخنرانی خود در روز پنجشنبه هفته گذشته اظهار نظر کرد. رهبر سابق گروه پارلمانی به خبرگزاری حکومتی آلمان گفت: «او به ندرت پس از یک سخنرانی تا این حد از سوی مردم مورد تأیید و تشویق قرار گرفته است.».

این سخنرانی میلیون ها بار مشاهده شد. او صدها ایمیل دریافت کرد.
هرکسی در حزبی که با «حمله تند به دولت و متهم کردن آن به سیاست‌های فاجعه‌بار» مشکل داشته باشد، «نفهمیده است که تکلیف یک حزب اپوزیسیون چپ‌گرا چیست».

در حالی که دیتمار بارتش، رهبر گروه پارلمانی روز چهارشنبه با روزنامه کاتولیک راینیشه پست علیه “تلاش برای انشعاب” مصاحبه کرد، رهبر مشترک حزب چپ مارتین شیردوان خواستار دادن ضمانت رهبری گروه پارلمانی شد که “چیزی” مانند سخنرانی واگنکنشت ” دوباره تکرار نشود”.

وی در گفت و گو با روزنامه های گروه رسانه ای فونکه اعلام کرد که (با این سخنرانی) «مصوبات دموکراتیک (حزب چپ) نادیده گرفته شد».

این ادعا به رای گیری در کنفرانس حزب ارفورت در ژوئن اشاره دارد که در آن جناح راست اکثریت را آورد و در اصل سیاست تحریم (آمریکا و غرب) علیه روسیه را تایید کردند.
با این حال، این جناح حزب ناخواسته  نشان داده که نمی تواند افراد زیادی را برای امر خود بسیج کند: نامه سرگشاده ای که جمعه گذشته توسط سه نماینده پارلمان ایالتی آلمان شرقی منتشر شد و در آن خواستار اخراج واگنکنشت از گروه پارلمانی شده است، بعد از ظهر چهارشنبه پس از چندین روز با حمایت خیرخواهانه و گاه تشویق روزنامه نگاران از روزنامه ارگان حزب چپ«نویس دویچلند» تا روزنامه سبزها تاتس و یا هفته نامه راستگرای اشپیگل همراه بود. تنها تقریباً ۲۵۰۰ امضاکننده را برای این امر بسیج کرده‌اند البته تعداد قابل توجهی از آنها ،«ناشناس» هستند (عملا غیر قابل استناد – مترجم). اما با این وجود ارزش آن را دارد که نگاه دقیق تری به آنها داشته باشیم:
روزنامه یونگه ولت در حال حاضر از حداقل یک مورد “حامی” این فراخوان اطلاع دارد که با نام و جایگاه حزبی خود در لیست کذایی ظاهر شده اما اصلا این فراخوان را امضا نکرده است. پس از درخواست فرد مزبور، نام او از این لیست حذف شد.
یک فراخوان متقابل که توسط حامیان واگنکنشت به اشتراک گذاشته شد و البته با  هیچ استقبال، انعکاس و واکنش رسانه ای قابل مقایسه ای مواجه نشد، تا روز چهارشنبه ۶۵۰۰ امضا کننده دارد!.