چین: استرداد آسانژ را به شدیدترین وجه محکوم می کنیم.
آمریکا و انگلیس فریبکار هستند: چین استرداد آسانژ را محکوم می کند

وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز دوشنبه تصمیم وزارت کشور بریتانیا برای استرداد نهایی جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس، روز یکشنبه به آمریکا را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرد.

وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه تصمیم وزارت کشور بریتانیا برای استرداد نهایی جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس در روز یکشنبه به ایالات متحده را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرد.

به گفته وانگ، «پرونده آسانژ آینه ای است» که نشان دهنده ریاکاری ایالات متحده و انگلیس در مورد آزادی مطبوعات است.

وانگ همچنین ایالات متحده را متهم کرد که در دهه گذشته جولیان آسانژ روزنامه نگار را به آزار جنسی، جاسوسی و نقض اطلاعات متهم کرده و او را تحت نظارت و آزار و اذیت مداوم قرار داده است.