این آسانژ است که باید آمریکا، سیا و دادگستری اش را محاکمه کند.

آسانژ باید پنتاگون و سیا را به دست عدالت بسپارد.
جیکوب جی. هورنبرگر
آنتی وار
ترجمه م. میر فخرائیبا تصمیم اخیر پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا مبنی بر امضای مجوز استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده، اکنون کاملاً مسلم است که آسانژ به زودی به در مقابل دادگاه های ایالات متحده قرار خواهد گرفت.

بیایید امیدوار باشیم که او از فرصت استفاده کند و پنتاگون و سیا را به دست عدالت بسپارد. بله، می دانم که قاضی فدرال که به ریاست دادگاه منصوب شده است، تمام تلاش خود را می کند تا اجازه ندهد این اتفاق بیفتد، اما چه اشکالی دارد که یک نافرمانی مدنی کوچک در یک دادگاه نمایشی ناگزیر تقلبی که نتیجه آن یک نتیجه قطعی باشد، چیست؟
در نهایت، نباید فراموش کنیم که آسانژ اینجا در مقابل دادگاه واقعا به عنوان یک جنایتکار قرار نمی گیرد. او کسی است که از طریق سازمان ویکی لیکس، رفتارهای جنایتکارانه را در معرض دید جهانیان قرار داد. این رفتار جنایتکارانه توسط پنتاگون و سیا با کمک حامیان و توانمندسازان آنها در قوه مجریه و مقننه دولت فدرال انجام شد.

در یک جامعه عادلانه، از افرادی که رفتار مجرمانه را افشا می کنند به عنوان قهرمان تجلیل می شود و افرادی که رفتار مجرمانه انجام می دهند به زندان می روند. اما در دنیای عجیب و غریب یک کشور و حکومت امنیت ملی، دقیقا برعکس است – جنایتکاران دادستان ها و زندانبانان هستند و مخالفان رفتار مجرمانه آنها کسانی هستند که مجازات می شوند، شکنجه می شوند و زندانی می شوند.یکی از مهم‌ترین کارهایی که وکلای آسانژ می‌توانند در طول محاکمه انجام دهند، تکرار و تاکید بر هر اقدام تاریک مربوط به پرسنل آمریکایی است که جنایت های آنان توسط ویکی‌لیکس کشف و افشا شده است، و همچنین اقداماتی که ویکی‌لیکس کشف نکرده است. اگرچه این لزوماً نتیجه محاکمه آسانژ را تغییر نمی دهد، اما حداقل به دنیا نشان می دهد که چرا آنها اینگونه بی رحمانه دنبال آسانژ هستند.
از آن زمانی که ایالات متحده از دولتی با ساختار جمهوری با اختیارات دولتی محدود به حکومت امنیت ملی تبدیل شد، تا رهبری جنگ سرد برای مبارزه علیه «کمونیسم بی خدا» و اتحاد جماهیر شوروی به عنوان بخشی از خصومت شدید ضد روسیه ای در آن دوران بدست بگیرد، یک معامله و توافق ضمنی بین نهاد امنیت ملی و مردم آمریکا وجود داشته است: پنتاگون، سیا و ان اس ای برای اعمال قدرت تاریک و توتالیتر خود مجازند و اختیار خواهند داشت، اما باید مراقب باشند اقدامات ناپسند خود را از مردم آمریکا مخفی نگه دارند تا وجدان مردم پریشان نشود.
آسانژ با افشای برخی از این اعمال تاریک عوامل امنیت ملی چی های آمریکائی این پیمان را شکست. اتفاقا ادوارد اسنودن هم همینطور. برای این کار، هر دو باید مجازات می‌شدند، حتی اگر از این طریق فقط بتوان پیامی تهدید آمیز به دیگران بفرستند: اگر اعمال جنایتکارانه طرف تاریک ما را در معرض دید جهانیان قرار دهید، ببینید چه اتفاقی برای شما خواهد افتاد.

وقتی آسانژ، یک شهروند استرالیایی، به زور به ایالات متحده منتقل می شود تا به دلیل افشای رفتار جنایتکارانه دولت ایالات متحده محاکمه شود، باید برای یک نمایش قضایی آماده شوید. اما انتظار کمترین عدالتی از این بیدادگاه نداشته باشید.