پرش به محتوا

اشباح صحرا در عراق چه کسانی هستند؟ – احمد مزارعی


اشباح صحرا چه کسانی هستند که اخیرادر عراق جدل افریده اند؟

حلبوسی رئیس پارلمان عراق متهم است که در پشت تشکیلات»اشباح صحرا»قرارداردسایت خندق ، مترجم: احمد مزارعی، هیجدهم جون 2022

اخیر درسراسر کشورعراق جدل گسترده ای درمیان است که ملیشیای مدعی «اشباح صحرا»که گاه وبیگاه صحبت از حضورشان در بغداد پایتخت کشورعراق ویا درنزدیکیهای مراکز ومقرهای احزاب گروههای سنی همچون «ائتلاف تقدم» ویا «عزم» بویژه درنزدیکی با مقر رئیس پارلمان عراق اقای محمد حلبوسی پرسه میزنند چه کسانی هستند؟

این موضوع از طرف یک مسئول امنیتی گردان حزب الله عراق اقای ابو علی العسکری مورد تایید وتاکید قرارگرفت که در سایت خود نوشت وچنین توضیح داد که یکی از رهبران سه گانه پارلمان با کمک یکی از شیوخ بزرگ عشایر عراق ارتشی جنایتکارانه را یک ماه پیش با لباسی تازه تاسیس کرده اند وقسمتی ازاین ارتش را وارد بغداد کرده اند.اقای ابوعلی عسکری مسئول حزب الله عراق از دستگاههای امنیتی کشورومقاومت عراق دعوت نمود که بدون تردید وبطور مستقیم به مقر این دارودسته حمله کرده واین عناصر شروررا از بغداد طرد نمایند.

اخبار این دارودسته، جدلی را برانگیخت، بویژه دربغداد، ودرهمزمانی با وقوع عملیات جنایتکارانه ای از تشکیلات داعش وهابی وتروریستی که درروزهای گذشته درزندان حسکه سوریه وکمینی که درمنطقه رمادی اتفاق افتاد، به اضافه اینکه بعضی سایتهای تبلیغاتی این تبهکاران، تبلیغاتی به راه انداختند از قبیل دردست گرفتن پلا کاردهایی که دردروازه شهر ابوغریب درمنطقه غرب بغداد حضور یافته وبه عملیات انان افتخارکرده وبه مردم تبریک گفته اند.

درزیر به شرح برجسته ترین معلوماتی میپردازیم که درمورد این ملیشیا گفته شده است:

درگزارشات منتشره گفته شده است که «اشباح صحرا»نیرویی نظامی میباشد که شامل تعدادی از افراد استان انباربوده ودرپایگاه «عین الاسد»زیر نظر امریکائیها اموزش دیده اند

این گروه از رئیس پارلمان فعلی عراق محمد حلبوسی تبعیت میکنند

وظیفه اصلی این نیرو حمایت ازمراکزاحزاب وگروههای «سنی» میباشد که در بغداد قراردارند، عده ای نیز براین باورند که بعضی ازافراد این گروهها دربیابانهای استان انبار مقردارند

تاریخ این برنامه «قدیم – جدید» به هفت سال پیش باز میگردد ، هنگامی که این طرح دردستور کار امریکائیها بود که گروههای مسلحی تشکیل بدهند تا پیشگامان اولیه حمایت از یک اقلیم سنی باشند درچهارچوب تقسیم عراق فدرال به سه قسمت، که مورد نظر رئیس جمهور امریکا جوزف بایدن دران زمان بود.اما این برنامه درهمان زمان لغو گردید، ولی اکنون دوباره با کوششهای حلبوسی رئیس پارلمان ویکی از شیوخ بزرگ عشایر که درمنطقه انبار معروفیت دارد به میدان اورده شده است.

انتشار این معلومات باعث شد که حلبوسی عکس العمل نشان داده وبا فرار به جلو وتبرئه خود بگوید که :»این شایعات ضمن سیاستهای تبلیغاتی برای ایجاد اضطرابات وپخش شایعات از طرف مجموعه ای مزدوردامن زده میشود.وی تاکید کرد که این ادعاها بر کسی پوشیده نیست واینکه همگان از حوادث سالهای 2014، به خوبی درس گرفته اند . منظور وی اشغال اجزای زیادی از منطقه شمال وشمال غرب کشور بود که بوسیله داعش به اشغال درامد».

این گروه شامل 2000، نفر ویا کمی بیشترمیگردد

درسال 2019،جعفر الحسینی یکی از فرماندهان حشد الشعبی فاش ساخت که گروه»اشباح صحرا»تشکیلاتی مسلح وتابع امریکا درعراق است. این تشکیلات وجه دیگری از تشکیلات داعش والقاعده بوده بلکه دست دراز شده امریکا درعراق است، وی افزود امریکا 200 وسیله نقلیه مدنی ونظامی دراختیار انها قرارداده است ، به اضافه اینکه 500، نفر ازانهارا به سلاحهای سبک مجهز نموده که درگذشته مورد استفاده عناصرداعش بود.وی روشن ساخت که این اطلاعات از نظردولت عراق ووزارت اطلاعات کشور روشن است ومخفی نیست..

# سابقه تاریخی دخالتگری امریکا وانگلستان درعراق وشکست انها

توضیح مترجم:هنگامیکه درسال 1958، افسران میهن پرست وانقلابی عراق به رهبری عبدالکریم قاسم بر علیه پادشاه دست نشانده انگلستان درعراق به کودتا دست زدند به فوریت انگلستان وامریکا درزمان ریاست جمهوری کمیل شمعون، دربندر بیروت نیروی نظامی پیاده کرده واماده میشدند تا بر علیه عبدالکریم قاسم وبه قصد سرنگونی وی ونجات نظام پادشاهی عراق وارد جنگ شوند انچنانکه درایران با کودتای 28، مرداد توانستند نخست وزیر ملی ایران دکتر محمد مصدق را ساقط وشاه را مجددا به تخت سلطنتی بازگرداندند

دران دوره شوروی از طریق سازمان «کا گ ب» سازمان اطلاعات وامنیت شوروی کشف کردند که تهاجم به عراق انقلابی دردستور فوری کار امپریالیستها قراردارد ، لذا ابتدا ازطریق حزب کمونیست عراق به افسران انقلابی عراق جریان امادگی وحمله امپریالیستها ازطریق لبنان به عراق را اطلاع داده ودراقدام عملی دیگری دولت شوروی بطور رسمی به امریکا وانگلستان درسازمان ملل هشدار داد که تهاجم امپریالیستی انها به فوریت بوسیله تهاجم موشکی شوروی به انها پاسخ داده خواهد شدوبا این التیماتوم مانع سقوط حکومت انقلابی عراق شدند، (از کتاب خاطرات زکی خیری عضو سابق کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق جلد اول)

اکنون امریکا درنظر داردبا کمک عوامل خود وجمع کردن وسازماندهی کردن عوامل القاعده داعش و…/همان سناریوهای گذشته را به طرق دیگر وبادست دیگرانی درعراق به اجرا دراورده که البته هدف اصلی امپریالستها متلاشی کردن محور مقاومت ودرراس انها ایران است که ازان پس بتوانند با کمک ترکیه وعربستان کل خاورمیانه را تبدیل به مستعمره خودکنند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: